Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De beperkte bewegingsvrijheid, sociale isolatie en financiële onzekerheid als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen leiden tot oplopende spanningen thuis. Wat is het effect van de COVID-19 maatregelen op de omvang, aard en ernst van huiselijk geweld? De maatregelen bemoeilijken het contact tussen potentiële slachtoffers en professionals, waardoor de officiële huiselijk geweldsregistraties mogelijk in eerste instantie uit blijven. Dit kan ertoe leiden dat hulpverlening niet of (te) laat wordt ingezet. Systematisch onderzoek naar de effecten van de COVID-19 maatregelen op (meldingen van) huiselijk geweld ontbreekt tot op heden. Dit betekent dat er hoogstens vermoedens zijn van mogelijke veranderingen in de huiselijk geweldregistraties als gevolg van de ingezette maatregelen. Wij stellen een quasi-experimenteel onderzoek voor naar de omvang, aard en ernst van huiselijk geweldmeldingen in Nederland tijdens de periode van de COVID-19 maatregelen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (weekniveau). We verwachten een vertraagde stijging in de omvang van huiselijk geweld, een toenemende ernst, maar ook veranderingen in daders, slachtoffers en melders van huiselijk geweld. Dit onderzoek betreft een samenwerking tussen wetenschap en praktijk. In de eerste fase van het onderzoek maken we gebruik van wekelijkse huiselijk geweldregistraties afkomstig van verschillende Veilig Thuis organisaties, vanaf ruim voor de start van de maatregelen tot geruime tijd daarna. Aanvullend gebruiken we informatie uit chatgegevens, dossiers en houden we interviews met slachtoffers. We leveren een tweewekelijkse real-time monitor aan betrokken instanties. In de tweede fase maken we gebruik van landelijke CBS-data en gegevens van slachtoffersurvey data om zicht te krijgen op mogelijke registratie-effecten als gevolg van de COVID-19 maatregelen op huiselijk geweld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website