Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Het doel is om de gevolgen van de coronacrisis op sociale relaties (met ouders en vrienden) en de impact hiervan op het mentaal welbevinden van (kwetsbare) jongeren in kaart te brengen.

1. Voortbouwen op longitudinaal onderzoek van vóór de coronacrisis: Wat is het effect van de coronacrisis op de veerkracht van jongeren die al mentale klachten hadden ten opzichte van jongeren met een goed mentaal welbevinden?

2. Ouders en vrienden: Wat is het effect van (veranderingen in) ouder- en vriendenrelaties tijdens en na de coronacrisis op het welbevinden van jongeren?

3. Macro- en micro-processen: Wat is de rol van (fluctuaties in) sociale relaties op het (fluctueren van) welbevinden van jongeren op korte en langere termijn?

4. Leefstijl: Wat is de invloed van (veranderingen in) leefstijl tijdens en na de coronacrisis op het welbevinden van jongeren?

 

URGENTIE

Vanwege de corona-maatregelen (social distancing, sluiten scholen, inperken vrijetijdsbesteding, aangewezen op gezin, minder contact vrienden) konden essentiële ontwikkelingstaken niet goed tot uiting komen. Het is cruciaal om te onderzoeken wat de negatieve en positieve effecten van de coronacrisis zijn op het mentaal welbevinden en de veerkracht van (kwetsbare) jongeren.

 

HYPOTHESE

We verwachten dat veranderingen in sociale relaties (tijdens de coronacrisis) gerelateerd zijn aan (veranderingen in) mentaal welbevinden van jongeren, en dat micro-processen en leefstijl een rol spelen.

 

PLAN VAN AANPAK

a. Longitudinale vragenlijststudie: Deelnemers van het "G(V)OED voor elkaar" onderzoek (N = 700 jongeren; N = 500 ouders; T1-T3 verzameld sinds 2017) worden benaderd voor vervolgmetingen (T4-T7) in schooljaar '20/'21 om sociale relaties, mentaal welbevinden en leefstijl in kaart te brengen.

b. ESM-studie: Een aselecte groep van 100 ouder-kind paren zal gedurende een week op 4 momenten per dag een aantal korte vragen invullen over hun sociale relaties en welbevinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website