Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De relevantie van dit project voor de praktijk wordt breed erkend. Ook de bereidheid tot opschaling met data van regio's buiten "Zuid- West Nederland" (Zeeland, Rotterdam Rijnmond en Zuid- Holland Zuid) is al door verschillende GGD regio's uitgesproken. Echter legt dit project ook bloot dat het koppelen van GGD en CBS data veel onduidelijkheid met zich meebrengt over de wettelijke grondslag voor een dergelijke koppeling in de uitzonderlijke situatie van een pandemie. Dit levert vertraging op. Gezien de gevoeligheid van de data pakken we dit zeer grondig en zorgvuldig aan.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is inmiddels samenwerking gevonden met andere projecten die andere aspecten van onze vraagstelling belichten waardoor de resultaten straks nog beter in perspectief geplaatst kunnen worden. Verder heeft het project al enkele procesresultaten opgeleverd, waaronder een oordeel van de METC ('niet WMO plichtig) en een Data Protection Impact Assessment. De analyses zullen zo snel mogelijk van start gaan.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Het primaire doel van dit onderzoek is het bestuderen van sociaaleconomische verschillen in gediagnosticeerde covid-19 prevalentie in de regio Zuid-West Nederland. De secundaire doelen zijn het bestuderen van de verschillende invloeden van het testbeleid op de geregistreerde prevalentie en het bestuderen van interactie van SES met bevolkingsdichtheid en mate van religie.

 

URGENTIE

Er zijn aanwijzingen dat er grote sociaaleconomische verschillen zijn in blootstelling aan het virus en verloop van de ziekte. Harde data waarmee beleid kan worden vormgegeven ontbreekt veelal. Door het linken en slim analyseren van bestaande data, kunnen waardevolle inzichten opleveren die bijdragen aan een effectieve, efficiënte en eerlijke bestrijding van deze pandemie.

 

HYPOTHESE

Primair: Lagere SES groepen worden gedacht meer risico op besmetting te hebben door een hogere blootstelling doordat vitale beroepen vaker uitvoerend zijn en samengaan met lagere SES. Flexibele contracten of kleine woonruimte van lage SES inwoners verhogen mogelijk ook de prevalentie.

Secundair: Het testbeleid bepaald de casus-registratie. Inwoners die het hoog risico gebied Noord-Italië hadden bezocht en de alleroudsten zijn vaak inwoners met een hogere SES terwijl de inwoners met onderliggend lijden juist vaker een lagere SES hebben. Contactmomenten die kunnen leiden tot verdere verspreiding kunnen worden beïnvloed door factoren die op zichzelf weer samengaan met SES, zoals een hoge bevolkingsdichtheid in de lage SES wijken van steden en massaal bezoek aan kerkdiensten in hoge SES plattelandsgebieden.

 

PLAN VAN AANPAK

Het CBS beschikt over divers aantal indicatoren van SES alsmede over omgevingskenmerken zoals bevolkingsdichtheid. Deze data zullen worden verrijkt met informatie uit het casusregister, die via een versleuteling kunnen worden gekoppeld. Deze gekoppelde gegevens zullen vervolgens worden geanalyseerd waarbij voldoende rekening wordt gehouden met beïnvloedende factoren zoals testbeleid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website