Projectomschrijving

Doel

het vaststellen van populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 besmettingen in Zuidwest Nederland. Dit doel is verder uitgesplitst in een aantal subdoelen, te weten:

  1. Het beschrijven van beschikbare COVID- registratiedata en het duiden ervan op GGD regioen wijkniveau;
  2. Inzicht bieden in de samenhang tussen het aandeel GGD teststraatbezoekers, aandeel positieven en de testlocatie van positieven per populatiegroep;
  3. Het beschrijven van situaties waaronder het verloop van het aandeel positieve testuitslagen afwijkend verliep voor specifieke populatiegroepen.

Onderzoeksopzet

Om het bestuderen van populatieverschillen mogelijk te maken zijn de registratiedata uit CoronIT en Osiris vervolgens gekoppeld aan microdata van het CBS.

Resultaten

Wanneer we het verloop van het aandeel positieven over de tijd vergelijken tussen groepen valt het volgende op:

  • Kleine verschillen naar migratieachtergrond lijken gelinkt te zijn aan (sociaal-culturele) feesten, waaronder bruiloften, Sinterklaas en Kerstmis.
  • Volwassen inwoners van particuliere huishoudens met kinderen én loon als inkomstenbron waren vanaf januari 2021 consistent vaker besmet dan andere volwassen inwoners uit particuliere huishoudens.
  • De sluiting van verpleeghuizen leidde tot een daling van het aandeel positieven bij haar bewoners.
  • Binnen verpleeghuizen en overige woonvormen waren alleenwonenden iets vaker positief dan mensen die samenwoonden met anderen.
  • Het vaccineren van zorgpersoneel lijkt een vertraagd en mild effect op het aantal positieven in de zorgsector te hebben gehad.

Het project heeft een factsheet 'Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie in Zuidwest Nederland' gepubliceerd. Er is inmiddels ook een eindrapportage van het kwantitatieve deel van het project 'Populatieverschillen in geregistreerde COVID-19 prevalentie' beschikbaar.

Uitvoerende partijen

GGD Zuid-Holland, GGD Rijnmond en GGD Zeeland

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website