Projectomschrijving

In de S3 studie worden er drie groepen ziekenhuismedewerkers gevolgd binnen het Amsterdam UMC gedurende de COVID-pandemie. Dit zijn artsen en verpleegkundigen op de COVID-afdelingen, artsen en verpleegkundigen op de niet- COVID afdelingen en medewerkers zónder direct patiëntencontact.

Er wordt periodiek gekeken of deze medewerkers antistoffen hebben aangemaakt tegen SARS-CoV-2 om zo te bepalen óf zorgmedewerkers vaker geïnfecteerd worden en zo ja, wélke medewerkers het hoogste risico lopen. Middels vragenlijsten wordt er geïnventariseerd of bepaalde blootstellingsrisico's op de werkvloer (bijv. op welke afdeling iemand werkt, of de juiste beschermende maatregelen worden gevolgd, of er collega's zijn geweest met klachten etc.) geassocieerd zijn met een hogere kans op infectie. Hiernaast wordt o.a. onderzocht of het hebben van antistoffen tegen ándere coronavirussen die in Nederland frequent een 'gewone' verkoudheid veroorzaken, invloed heeft op het beloop (klachten, antistofrespons etc.) van SARS-CoV-2.      
In de S3 studie worden er drie groepen ziekenhuismedewerkers gevolgd binnen het Amsterdam UMC gedurende de COVID-pandemie. Dit zijn artsen en verpleegkundigen op de COVID-afdelingen, artsen en verpleegkundigen op de niet- COVID afdelingen en medewerkers zónder direct patiëntencontact.

Er wordt periodiek gekeken of deze medewerkers antistoffen hebben aangemaakt tegen SARS-CoV-2 om zo te bepalen óf zorgmedewerkers vaker geïnfecteerd worden en zo ja, wélke medewerkers het hoogste risico lopen. Middels vragenlijsten wordt er geïnventariseerd of bepaalde blootstellingsrisico's op de werkvloer (bijv. op welke afdeling iemand werkt, of de juiste beschermende maatregelen worden gevolgd, of er collega's zijn geweest met klachten etc.) geassocieerd zijn met een hogere kans op infectie. Hiernaast wordt o.a. onderzocht of het hebben van antistoffen tegen ándere coronavirussen die in Nederland frequent een 'gewone' verkoudheid veroorzaken, invloed heeft op het beloop (klachten, antistofrespons etc.) van SARS-CoV-2.      

Resultaten:

- Artikel over SARS-CoV-2 infecties in de verschillende groepen ziekenhuismedewerkers

- Artikel over het uitstellen van de tweede mRNA vaccinatie in eerder met SARS-CoV-2 besmette mensen

- Artikel over eenmalige mRA vaccinatie na eerdere besmetting met SARS-CoV-2

- Artikel over het effect van natuurlijke infectie en vaccinatie tegen drie variants of concern (VOCs)

 

Interview

Jonne Sikkens portretfoto

In dit interview vertelt onderzoeksleider Jonne Sikkens over zijn onderzoek naar besmettingen bij ziekenhuismedewerkers en over welke maatregelen er zijn genomen om dit tegen te gaan.

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website