Projectomschrijving

Wij kwantificeerden pre-vaccinatie (2020/2021) SARS-CoV2 transmissie in het voortgezet onderwijs en onderzochten de associatie met binnenklimaat en COVID19 mitigatie maatregelen. Hiertoe combineerden we omgevings-en virologische metingen in experimentele settings en veldstudies in 18 VO-scholen, aangevuld met 4 gedetailleerde SARS-CoV2 uitbraak onderzoeken. Tijdens een periode met lage populatie-immuniteit en beperkte maatregelen in het onderwijs, bleek er sprake van onopgemerkte SARS-CoV2 transmissie op scholen. Voorts bleken de landelijke overheidsmaatregelen gericht op vermindering van contacten effectief in het verlagen van de SARS-CoV2 incidentie in scholen, maar een additioneel positief effect van zelf-geïnitieerde lokale maatregelen door scholen werd niet gevonden. Tijdens het onderzoek werden aanpassingen in ventilatiepraktijken doorgevoerd hetgeen de generalizeerbaarheid van de condities enigszins beperkt. Echter, een effect van hogere CO2-concentratie in klaslokalen op de SARS-CoV2 incidentie in scholen werd niet gevonden en er was geen bewijs voor grootschalige omgevingscontaminatie met SARS-CoV2, ook niet tijdens uitbraken. De gezamenlijke resultaten suggereren een beperkte rol voor transmissie via de lucht over langere afstanden onder de heersende condities in scholen tijdens het onderzoek. Het onderzoek heeft ook bijgedragen aan optimalisatie van bemonsteringstechnieken voor virus bevattende aerosolen en CO2 metingen in klaslokalen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website