Projectomschrijving

Omtrent de rol van middelbare scholen bij de overdracht van SARS-CoV-2 is nog veel onbekend, maar diverse omstandigheden maken de kans op verspreiding erg reëel; Pre- of asymptomatische adolescenten kunnen onopgemerkt het virus verspreiden via direct of indirect contact of door uitgeademde kleine druppeltjes in de lucht ('aërosolen'). De rol van SARS-CoV-2 verspreiding via de lucht is nog onzeker, maar kan relevant zijn voor condities in scholen t.a.v. luchtkwaliteit en ventilatie.

Dit project heeft tot doel de SARS-CoV-2 verspreiding in middelbare scholen dit najaar te kwantificeren. De mate van verspreiding via verschillende transmissieroutes wordt in detail onderzocht en gerelateerd aan de kwaliteit van het binnenmilieu en de bezetting in klaslokalen. Dit project zal daarnaast ook specifiek het potentieel voor SARS-CoV-2 aerosol-transmissie onderzoeken onder diverse experimentele condities in lab-studies en dit relateren aan de observaties in scholen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website