Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels, etc.) spelen een belangrijke rol bij de verspreiding van SARS-CoV-2. Daarom is naleving van regels met name in deze ruimtes van groot belang. In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de maatregelen zijn voor het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes bij een verminderde naleving van de regels. De onderzoekers maken gebruik van data uit crowd-monitoringssystemen, virologie, epidemiologie en stromingsleer. Met de ontwikkelde simulatiemodellen kunnen verschillende type binnenruimtes worden nagebouwd en het bezoekersgedrag worden gesimuleerd. De onderzoekers gebruiken informatie over de aantallen en type contacten die plaats vinden in een ruimte om tot een inschatting van het risico op infectieoverdracht te komen. De onderzoekers schatten hoe effectief uiteenlopende maatregelen zijn in het terugbrengen van deze risico's.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De onderzoekers hebben een simulatiemodel ontwikkeld dat het gedrag van mensen in binnenruimtes simuleert en dit combineert met de risico's op verspreiding van SARS-CoV-2. Dit model is gebasseerd op data uit crowdmonitoring, virologie, epidemiologie en stromingsleer. De onderzoekers laten zien dat verspreidingsrisico's afhangen van de aantallen maar ook de type contacten die mensen hebben. Naast afstand is de duur van een contact zeer belangrijk. Ook kunnen risico's toenemen als een geinfecteerd individu al langer in een ruimte aanwezig is. Dit laatste hangt sterk af van het type ruimte waar het contact plaats vindt. Succesvolle maatregelen zijn erop gericht deze risicovolle contacten zoveel mogelijk te beperken. Een online applicatie maakt de modellen bruikbaar voor een breder publiek en helpt managers van binnenruimtes (bv. restauranteigenaren) bij het inschatten van de effectiviteit van de maatregelen die zij in hun zaak willen toepassen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Urgentie. Onze speelruimte voor het verlichten van de ‘intelligente lockdown’ staat of valt bij de naleving van de maatregelen. Door de belangrijke rol die binnenruimtes (restaurants, kantoren, winkels) spelen bij de verspreiding van SARS-CoV-2 is met name naleving van regels in deze ruimtes van groot belang. De verwachting is dat de naleving van maatregelen zal afnemen met de tijd. De mate waarin dit zal gebeuren en de impact hiervan op de verspreiding is onbekend.

Onderzoeksvraag. Hoe effectief zijn maatregelen in het reduceren van de verspreiding van SARS-CoV-2 in binnenruimtes gegeven een veranderende nalevingsmoraal?

Hypothese. De verspreiding van virussen in publieke binnenruimtes hangt af van de eigenschappen van het virus en de interacties van mensen. Begrip van hoe maatregelen deze interacties beïnvloeden draagt bij aan het inschatten van risico’s op verspreiding in binnenruimtes en het vormgeven van interventiemaatregelen die robuust zijn voor suboptimale naleving.

Plan van aanpak. Interacties van mensen in binnenruimtes tijdens verschillende fasen van de epidemie zullen worden gekarakteriseerd aan de hand van data uit crowd-monitoringssystemen. Mobiliteitsmodel Nomad zal worden gekalibreerd aan de hand van deze data. Dit model zal gecombineerd worden met een transmissiemodel om kleinschalige transmissie in binnenruimtes en de impact van interventies te onderzoeken. Middels een simulatie game, gebaseerd op dit model, zal voor een groot aantal faciliteiten de impact van maatregelen op de capaciteit van de ruimte en de verspreiding van het virus onderzocht worden (crowdsourcing). De simulaties van de verschillende settings en scenario’s zullen gebruikt worden om risicofactoren voor verspreiding, gegeven veranderende naleving, te identificeren. De simulatie game zal publiekelijk beschikbaar zijn voor b.v. ondernemers en beleidsmakers en zal voor educatie en communicatie ingezet worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website