Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Corona pandemie heeft vergaande, ook lange termijn gevolgen voor nabestaanden en hun rouwproces. De strenge richtlijnen rond ‘social distancing’(1,5 meter) en het niet fysiek mogen troosten maken het afscheid anders dan mensen zouden willen, verwachten en gewend zijn vanuit cultuur, geloof of traditie. Dat kan betekenen dat dit afscheid in plaats van troostend juist traumatisch is, wat kan leiden tot ‘gecompliceerde rouw’. Er is meer aandacht en onderzoek nodig naar de gevolgen hiervan voor het welzijn van nabestaanden van zowel Corona slachtoffers als niet-Corona-gerelateerd overlijden. De projectgroep voert nu een korte ZonMw pilot uit die, na korte tijd, scherp en triest laat zien hoe groot dit probleem nu al is en de behoefte aan handvatten aantoont. Toch zijn er ook al positieve en creatieve oplossingen zichtbaar in die pilot. Dit voorstel bouwt hierop voort, benut de pilot als vliegende start voor onderzoek in combinatie met voortdurende, snelle implementatieactiviteiten.

Middels gefilmde diepte-interviews met 50 nabestaanden (waarvan 25 personen na een Corona gerelateerd overlijden) brengen we middels de 'story-telling'en'thick description'-methode in combinatie met gevalideerde vragenlijsten (Rouw Vragenlijst, RVL) na het overlijden en na 3 maanden, de situatie diepgaand in beeld. Daarnaast worden 1000 nabestaanden middels een vragenlijst (RVL plus) systematisch ondervraagd: direct en na 3 maanden. De resultaten worden wetenschappelijk geanalyseerd en (open science en FAIR data) gerapporteerd. Daarnaast wordt er voortdurend geïmplementeerd. Zo komt er, voortbouwend op het pilotmateriaal, een interactieve website (films, tips & ervaringen), een TV-documentaire en een gratis e-learningmodule voor zorgverleners en opleidingen.

De projectgroep heeft ervaring met rouwen in deze tijd, bevat nabestaanden, wetenschappers, zorgverleners en multimediale specialisten, werkt samen met een brede groep stakeholders met regionale, culturele en religieuze spreiding.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website