Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wat is de impact van de Coronacrisis op relaties en gezinnen? Dit onderzoek laat een beeld zien van veerkrachtige relaties en gezinnen tijdens de eerste en tweede golf. De meerderheid rapporteert geen of positieve veranderingen in relatie en gezin door de Coronacrisis. Tegelijkertijd rapporteert een kleine groep wel problematiek, met mogelijk grote “verborgen” impact. Ook waren risicogroepen minder vertegenwoordigd in dit onderzoek. Stress door werk, gezondheid, of financiën is een risicofactor voor relatie- en gezinsproblematiek, zeker wanneer men weinig sociale steun heeft en partners samen niet goed omgaan met stress. De ingeschatte effectiviteit van (met name online) hulpverlening voor relatie- en gezinsproblematiek is beperkt, en lager dan in effectiviteitsstudies bewezen. Een publiekscampagne en betere informatievoorziening zouden hierbij kunnen helpen. De bereikbaarheid van hulpverlening tijdens de Coronacrisis wordt door 20-30% als (zeer) moeilijk ingeschat. Dit versterkt de zorg dat men de toegang tot relatie- en gezinstherapie niet vindt. Kortere wachttijden en betere kostenvergoeding of tegemoetkoming zouden professionele hulp beter bereikbaar kunnen maken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen met de twee belangrijkste Nederlandse professionele organisaties voor relatie- en gezinstherapie (NVRG en EFT Nederland) is systematisch onderzoek gedaan naar relatie- en gezinsproblematiek tijdens de COVID-19 crisis. Er is een grootschalig onderzoek uitgevoerd met online (gevalideerde) vragenlijsten na de eerste COVID-19 golf (juli 2020) en tijdens de tweede golf (oktober 2020), onder een representatieve steekproef van samenwonende en getrouwde stellen (N = 1002 respondenten, waaronder 409 stellen met en zonder thuiswonende kinderen). Het onderzoek geeft inzicht in (1) de impact van de COVID-19 crisis op Nederlandse relaties en gezinnen, (2) risicofactoren en beschermende factoren, en (3) de behoefte aan (en bereikbaarheid van) professionele hulp tijdens de Coronacrisis.

De resultaten van dit onderzoek laten grotendeels een beeld zien van veerkrachtige relaties en gezinnen tijdens de eerste en de tweede golf. De meerderheid rapporteert geen dan wel positieve veranderingen in relatie en gezin door de COVID-19 crisis tijdens de eerste en tweede golf. Men heeft meer tijd voor elkaar en deelt meer dingen met elkaar dan voor de crisis. Tegelijkertijd rapporteert een kleine groep wel problematiek, met mogelijk grote “verborgen” impact, en waren risicogroepen minder vertegenwoordigd. Stress door factoren zoals werk, gezondheid, en de financiële situatie hangt consistent samen met een meer negatieve impact van COVID-19 op relatie en gezin, zeker wanneer dit gepaard gaat met weinig sociale steun, of wanneer partners samen niet goed kunnen omgaan met stress. Het gebruik van en de behoefte aan hulpverlening voor relatie- en gezinsproblematiek is laag in de huidige steekproef. De effectiviteit van deze hulpverlening, en dan met name van de online varianten, wordt relatief laag ingeschat, in vergelijking tot wat bekend is uit effectiviteitsonderzoek. Hierbij zou een publiekscampagne en/of informatievoorziening over de werking van therapie wellicht kunnen helpen. De bereikbaarheid van hulpverlening voor relatie- en gezinsproblematiek tijdens COVID-19 wordt door 20-30% van de respondenten als moeilijk tot zeer moeilijk ingeschat. Kortere wachttijden en kostenvergoeding zijn maatregelen die professionele hulp bij relatie-en gezinsproblemen volgens hen beter bereikbaar kunnen maken in de anderhalve-meter samenleving, maar ook daarna. De resultaten geven praktisch bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie die kan worden ingezet door professionals en beleidsmakers om professionele hulp toegankelijker te maken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment zitten twee-en-een-half miljoen Nederlandse gezinnen al twee maanden thuis vanwege COVID-19 maatregelen. Daarbij kan de stress in gezinnen behoorlijk oplopen. De GGZ doet melding van meer relatieproblematiek en huiselijk geweld, terwijl er tegelijkertijd minder professionele hulp wordt gezocht. De verwachting is dat er momenteel een reservoir van onopgeloste relatie- en gezinsproblematiek wordt opgebouwd. Samen met de twee belangrijkste Nederlandse professionele organisaties voor relatie- en gezinstherapie (NVRG en EFT Nederland) beogen we systematisch onderzoek te doen naar dit urgente maatschappelijke probleem. Met dit onderzoek beogen we inzicht te krijgen in (1) welke factoren een rol spelen bij relatie- en gezinsproblematiek die gerelateerd zijn aan de COVID-19 crisis (assessment risicogroepen) en (2) welke factoren bepalen of professionele hulp wordt gezocht versus gemeden (assessment zorgmijding), opdat (3) professionals en beleidsmakers worden geïnformeerd over de toeleiding naar online en offline professionele hulp bij relatie- en gezinsproblematiek tijdens en na COVID-19 en hoe deze kan worden vergroot in de anderhalve-meter samenleving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website