Projectomschrijving

Het immuunsysteem bij volwassenen en kinderen met het Downsyndroom functioneert minder goed. Hierdoor lopen ze een hoger risico op complicaties bij een COVID-19-infectie. Voor hen is het dus belangrijk dat ze optimaal beschermd worden door vaccinatie. Er is nog niet onderzocht of het minder goed werken van het immuunsysteem ook invloed heeft op de werking van de vaccinaties tegen COVID-19. Dit onderzoek richt zich op het beoordelen van de immuunrespons en bijwerkingen bij mensen met het syndroom van Down na toediening van vaccinatie tegen COVID-19.

Doel

Het beoordelen van de immuunrespons en bijwerkingen na toediening van vaccinatie tegen COVID-19 bij volwassenen en kinderen met Downsyndroom.

Achtergrond

Mensen met Downsyndroom hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden door het nieuwe coronavirus. Zij zullen daarom als een van de eersten gevaccineerd worden tegen het coronavirus. Eerder onderzoek laat zien dat vaccinaties minder goed werken bij mensen met Downsyndroom. Met de PRIDE studie wordt er onderzocht of het coronavaccin voldoende bescherming biedt aan volwassenen en kinderen met Downsyndroom.

Onderzoeksopzet

De immuunrespons wordt onderzocht door middel van bloedafnames en afname van neusslijm rondom de vaccinaties en een jaar na de tweede vaccinatie. De uitslagen zullen worden vergeleken met mensen zonder het syndroom van Down. Sinds eind juni mogen ook kinderen deelnemen aan de studie.

Eerste resultaten

Op 17 november 2021 verschenen de eerste resultaten van de PRIDE-studie. Uit het onderzoek blijkt dat volwassenen met Downsyndroom, na vaccinatie met Moderna of Pfizer, een lagere concentratie neutraliserende antistoffen hebben tegen COVID-19 dan mensen zonder downsyndroom. Na vaccinatie met AstraZeneca zijn er geen verschillen tussen de twee groepen. Het is nog wel de vraag wat deze resultaten precies zeggen over de bescherming tegen ziekte. Er is namelijk nog niet vastgesteld welke concentratie neutraliserende antistoffen daarvoor minimaal nodig is. Voor mensen met downsyndroom zijn gegevens over de cellulaire respons, die ook belangrijk is voor bescherming, nog niet beschikbaar.

Uitvoerende partijen

UMC Utrecht in samenwerking met de Stichting Down Syndroom.

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Meer informatie

Prof.dr. L.J. Bont,
Dr. J.G. Wildenbeest
B.M.M. Streng

Emailadres: pride-onderzoek@umcutrecht.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website