Projectomschrijving

Het UMCG doet onderzoek onder COVID-19-patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, en hun gezinsleden. De onderzoekers willen meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze patiënten en hun familie, om op basis hiervan richtlijnen te kunnen maken voor de behandeling van COVID-19-patiënten thuis. De noodzaak en het belang van dit onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn.

Doel

Er is meer kennis nodig om patiënten die thuis geïsoleerd zijn goed te behandelen en de richtlijnen te verbeteren. Met het onderzoek willen onderzoekers meer kennis vergaren over hoe de ziekte bij deze groep patiënten verloopt. De kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te kunnen geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren. Meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoe lang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.

Onderzoeksopzet

Positief geteste personen worden wekelijks thuis bezocht om klinische- en laboratoriumgegevens te verkrijgen. Dit gebeurt door onder meer een neus/keelswab (wattenstaafje) en bloed af te nemen. Om te zien of het virus zich via andere routes verspreidt, wordt tevens urine, ontlasting en sperma-of vaginale swab verzameld. Ook bij gezinsleden van positief geteste personen worden neus- en keelswabs afgenomen om te bepalen of, en wanneer zij besmet raken.

Uitvoerende partijen

De noodzaak en het belang van dit onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD’en.

Context

Dit is een van de door ZonMw gefinancierde onderzoeken naar long COVID. Long COVID klachten, ook wel aanhoudende klachten na COVID-19 genoemd, hebben grote invloed op het leven van patiënten. Ze hebben gedurende een langere periode (langer dan 3 maanden) verschillende soorten aanhoudende klachten, zoals bijvoorbeeld reuk- en smaakverlies, aanhoudende benauwdheid of extreme vermoeidheid. Wij faciliteren deze onderzoeken, omdat zorgprofessionals en beleidsmakers behoefte hebben aan meer kennis over wat dit ziektebeeld veroorzaakt en hoe ze dit effectief kunnen aanpakken.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op via covid19@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website