Projectomschrijving

Resultaten

Hoe denken ouderen over de coronamaatregelen en wat hebben zij nodig? Binnen dit onderzoek komt naar voren dat ouderen het grotendeels eens zijn met de coronamaatregelen, zich hierdoor beschermd voelen en deze gezagsgetrouw opvolgen. Ouderen missen in deze tijd sociale ontmoetingsplekken, georganiseerde activiteiten en fysiek contact met dierbaren. Vooral alleenstaande en ‘oudere’ ouderen (75+) ervaren hierdoor meer eenzaamheid. Dit toont de diversiteit van de leeftijdsgroep van mensen van 65 jaar en ouder aan. Ook onderstreept dit het belang van het maken van onderscheid tussen de ‘jonge’ en ‘oudere’ ouderen en alleenstaande en samenwonende ouderen. In plaats van de nadruk op ‘kwetsbaarheid’ vinden ouderen het belangrijk dat er in berichten van de overheid en media meer aandacht komt voor de veerkracht van ouderen. Daarnaast is er behoefte aan een concrete en op maat gesneden vertaling van maatregelen naar veelvoorkomende, alledaagse situaties. Deze resultaten en adviezen informeren lokale en nationale overheidsinstanties en ouderenorganisaties over de percepties en praktische behoeftes van ouderen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van beleid en aanpassing van coronamaatregelen.

 

 

Resultaten

Het onderzoek ‘Praten met, in plaats van over ouderen’, gaat over de percepties en praktische behoeftes van ouderen met betrekking tot (versoepelde) COVID-19 maatregelen. Onlangs verscheen er een adviesrapport, waarin gedragsonderzoekers pleitten voor een ‘ouderenroutekaart’. Lees het artikel van Radboud University of ga direct naar het adviesrapport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website