Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Taak 1: De vragenlijsten zijn volgens plan uitgezet in de drie cohorten (Amsterdam Dementia Cohort, Alzheimer Nederland en Hersenonderzoek.nl). In totaal zijn er n=6044 vragenlijsten ingevuld (n=624 patiënten, n=828 naasten, n=4592 controles). De data worden geanalyseerd. Het manuscript is ingediend bij Journal of Alzheimer’s disease. Abstracts zijn ingediend bij AAIC (poster presentation, juli 2021) en Alz Europe Conference (oral presentation, november 2021). Alle interviewers hebben een training afgerond (verzorgd door Pharos). De interviews (doelgroep diversiteit) zijn gestart, er zijn inmiddels 7 interviews afgenomen. Het valt tegen om het geplande aantal respondenten te vinden, zelfs voor projectparther Pharos (expertise op dit gebied). Respondenten voor de resterende interviews worden gezocht via verschillende kanalen. Een abstract betreffende de interview resultaten is ingediend bij Alz Europe Conference (oral presentation, november 2021).

Taak 2: De datasets van het Amsterdam Dementia Cohort worden gereed gemaakt voor analyse. Taak 3, 4: volgt in projectjaar 2.

Taak 5-6: De cocreatie-bijeenkomsten voor vrijwilligers, voor mantelzorgers en voor professionals hebben succesvol plaatsgevonden. De voorbereidingen voor de implementatie-bijeenkomsten zijn in volle gang. Er is een toolkit ontwikkeld voor Alzheimercafé vrijwilligers. Er zijn filmpjes over dementie en corona ontwikkeld in diverse talen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het POLAR projectteam heeft verschillende online artikelen gepubliceerd op www.alzheimer-nederland.nl, www.dementie.nl, www.alzheimercentrum.nl en www.coronatijden.nl over o.a. gevolgen van een jaar coronamaatregelen (zie alinea’s hieronder). De resultaten van het eerste paper zijn meegenomen in een factsheet van RIVM en hebben tot kamerrvragen geleid.

Tevens zijn concrete tips ontvangen uit de co-creatie bijeenkomsten, welke we gebruiken voor het ontwikkelen van tools zoals infosheets en videoclips. Op basis van de resultaten van de vragenlijst hebben we een abstract gesubmit bij het AAIC (waarvoor poster presentatie) en Alzheimer Europe Conference. Tevens zijn deze resultaten van de vragenlijsten gepresenteerd tijdens het North Sea Dementia Group symposium (29 april 2021), Lunch & Learn van Alzheimercentrum Amsterdam (17 juni 2021) en Masterclass voor casemanagers via Alzheimercentrum Amsterdam (17 juni 2021).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen met cognitieve achteruitgang en dementie worden dubbel geraakt door Covid19. Zij lopen risico op een ernstige verschijningsvorm van de ziekte. Bovendien hebben de beperkende maatregelen grote impact op de steunnetwerken om hen heen. In het nieuws is aandacht voor de mensen in de verpleeghuizen. Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont echter thuis.

 

POLAR heeft als doelstelling om de impact van de corona-maatregelen op één van de meest kwetsbare populaties, namelijk mensen met (risico op) dementie inzichtelijk te maken en een strategie te ontwikkelen om de psychosociale gevolgen van de coronamaatregelen te beperken door de netwerken rondom hen te verstevigen.

 

Dit doel bereikt POLAR door de uitvoer van zes taken: (1) we meten de psychologische effecten van de coronamatregelen, het emotioneel welbevinden en de belasting van de naaste middels een online survey in drie populaties (Amsterdam Dementia Cohort, ledenpanel Alzheimer Nederland, hersenonderzoek.nl), aangevuld met interviews in onder-gerepresenteerde populaties; (2) we evalueren de impact op cognitieve achteruitgang; (3) we meten de effecten op de geconsumeerde zorg door het linken van onze gegevens aan externe registers; (4) we identificeren rode vlaggen voor de meest kwetsbare groepen, met oog voor een mogelijk toegenomen ongelijkheid. In parallel (5) ontwikkelen we in co-creatie met de doelgroepen informatiemateriaal voor burgers, mensen met dementie en naasten. We ontwikkelen interactieve webinars voor intermediairs van Alzheimer Nederland en professionals in zorg en welzijn. We implementeren (6) de ontwikkelde producten met een landelijke online strategie en een lokale proeftuin in de wijk in Amsterdam Noord.

 

POLAR is een samenwerking van Alzheimercentrum Amsterdam, Pharos en Alzheimer Nederland. Door mensen met dementie en hun naasten weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen, beoogt POLAR bij te dragen aan een veerkrachtige en dementievriendelijke maatschappij.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website