Projectomschrijving

POLAR heeft als doel om mensen met Alzheimer weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen. Zij hebben het namelijk zwaar tijdens corona. Niet alleen zijn de patiënten extra vatbaar voor het virus, ook worden de mantelzorgers hard geraakt door de maatregelen. De meeste mensen met Alzheimer wonen thuis en maken gebruik van (in)formele zorg en steunnetwerken. Formele zorg betreft bijv. casemanagement en dagbesteding en deze zijn door de maatregelen vaak gestopt. De druk op de mantelzorger is hierdoor flink toegenomen.

POLAR brengt de effecten in kaart van corona op gedrag, stemming en functioneren van de patiënt, belasting van de naasten en zorggebruik. Daarnaast worden online informatie-tools ontwikkeld over het omgaan met de gevolgen van de corona-maatregelen. Dit draagt bij om het steunsysteem rondom mensen met Alzheimer tijdens én na COVID-19 positief te beïnvloeden.

POLAR is een samenwerking van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC, Alzheimer Nederland en Pharos.

Eerste resultaten

Tijdens de tweede lockdown pasten patiënten en zorgverleners zich beter aan aan de uitdagingen van de lockdown. De psychosociale en gedragseffecten namen af en patiënten ervoeren meer sociale steun in vergelijking met de eerste lockdown. Ondersteuning van familie en vrienden blijkt een belangrijke beschermende factor voor negatieve uitkomsten bij patiënten en zorgverleners. In januari 2022 werden de eerste resultaten gepubliceerd in de Journal of Alzheimer's Disease.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website