Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project werd in nauwe samenwerking met UM en Mondriaan gerealiseerd met als doel om de continuïteit van evidence based zorg voor traumagerelateerde klachten via een innovatieve EMDR online applicatie te onderzoeken. Hoewel innovatie in de zorg belangrijk is, is het proces vaak moeizaam. Belemmerende factoren die naar voren komen bestaan zowel uit ontoereikende technische vaardigheden/ mogelijkheden, bepekte tijd en ruimte als uit specifieke behandelaarsfactoren. Met name behandelaren die positief stonden t.o.v. de innovatie en t.o.v. hun eigen kunde hebben de applicatie werkelijk uitgetest. De applicatie werd zowel door behandelaren als door cliënten als gebruiksvriendelijk ervaren. De grootste meerwaarde werd gezien in de laagdrempeligheid, flexibiliteit en betere continuïteit van zorg. Cliënten waren tevens behoorlijk tevreden over de online behandeling en knapten na de EMDR behandeling ook voldoende op. Wij adviseren daarom EMDR online behandelingen op te nemen in de zorgfinanciering van traumabehandelingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Behandelaren die uiteindelijk niet gestart zijn met de EMDR online applicatie blijken voor de start al een andere attitude te hebben ten aanzien van de EMDR online applicatie dan behandelaren die wel de EMDR online applicatie hebben uitgetest. Daarenboven hadden de actieve behandelaren reeds meer ervaring opgedaan met EMDR online behandelingen. De niet actieve behandelaren vreesden meer voor problemen in de communicatie en het gemis aan nabijheid wat de betrokkenheid niet ten goede zou komen. Echter, het werkelijk uittesten van de EMDR applicatie had met name een versterkend effect op de attitude van de behandelaren. Behandelaren waren positief over de applicatie en vonden deze gebruiksvriendelijk. Er werden tevens geen problemen aangegeven op vlak van communicatie. Ondanks dat technische problemen vaker voorkwamen, wensen de behandelaren verder aan de slag te gaan met de EMDR applicatie. Cliënten waren ook behoorlijk tevreden over de EMDR online behandeling. Zowel behandelaren als cliënten zien de grootste meerwaarde van EMDR online door de laagdrempeligheid, flexibiliteit en continuïteit van zorg. Ongeveer 40 % van de cliënten gaven daarenboven aan dat het volgen van een behandeling in de eigen omgeving als veilig aanvoelde. Ondanks de relatief kleine groepsgrootte verbeterden de cliënten significant op een klachten- en kwaliteit van leven vragenlijst.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanwege de huidige corona-maatregelen moet het merendeel van de behandelingen in de GGz op afstand plaatsvinden. We verwachten dat een online applicatie welke zowel Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) als Exposure therapie combineert een passend (en mogelijk zelfs beter) alternatief kan bieden voor de huidige online zorg. EMDR en Exposure zijn de state-of-the-art technieken in de behandeling van traumatische klachten (welke overigens ook bij meer dan 50% van onze cliënten zonder primaire diagnose ‘trauma’ in meer of mindere mate aanwezig zijn). De verwachting is dat de grootte van deze groep met traumatische klachten nog verder stijgt gezien de coronacrisis en de aanpalende maatregelen.

SilVRmind leveren het platform (software) en technische support voor de digitale gekozen oplossing van deze aanvraag. Ze werken samen met zorgverleners en onderzoeksinstituten om evidence-based behandelingen te verbeteren en zorg te innoveren. SilVRmind's software, die compatibel is met PC en Virtual Reality (VR), is ontwikkeld in samenwerking met clinici en wetenschappers, en laat veelbelovende resultaten zien. De activiteiten in dit project zullen in nauwe samenwerking met Maastricht University en Mondriaan worden vormgegeven om de doelstellingen te kunnen behalen en continuïteit van evidence based zorg te kunnen bieden. De activiteiten betreffen achtereenvolgens de implementatie, communicatie, assessment & evaluatie.

We verwachten gedurende de projectduur (6 maanden) een grote groep cliënten te kunnen bereiken (de instroom per maand is het volgt: M1 n=10, M2 n=15, M3 en M4 n=20 per maand en M5 en M6 n=30 per maand). Zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens worden verzameld om de effectiviteit en efficiëntie van deze online behandeling aan te kunnen tonen (op het gebied van klachtenreductie, werkgeheugenbelasting, maar ook cliënttevredenheid en gebruikersvriendelijkheid bij cliënten en behandelaren).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website