Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uit het Palliantieproject Oog voor Naasten (OvN) is eind 2019 een methodiek beschikbaar gekomen waarmee zorgverleners naasten gerichte zorg kunnen geven rondom ziekte en overlijden van hun dierbare. Eind mei 2020 is door landelijke palliatieve zorg experts op basis van de OvN methodiek een specifieke Covid-19 module samengesteld. In het huidige project verbeteren we deze module. In de afgelopen maanden hebben we een literatuur- en mediaonderzoek en een inventarisatie van goede voorbeelden gedaan. Dit heeft geleid tot meer inzicht in belangrijke thema’s die spelen, waaronder het belang van een proactieve houding van zorgverleners, het goed afscheid kunnen nemen van geliefden, het ontstaan van nieuwe rituelen en de inzet van telecommunicatie. Deze en andere thema’s zijn teruggekomen in de 22 interviews met naasten en nabestaanden en 9 focusgroepen met zorgverleners die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden om te leren van de ervaringen van naasten/nabestaanden en zorgverleners met de zorg voor naasten tijdens de COVID-19 pandemie. In de komende periode worden de resultaten geanalyseerd en verwerkt in de volgende versie van de COVID-19 module. Pharos houdt momenteel interviews met naasten en nabestaanden met een migratieachtergrond en beperkte gezondheidsvaardigheden om de COVID-19 module ook voor deze groep geschikt te maken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een rapid review van de internationale literatuur over de invloed van COVID-19 op de zorg voor naasten heeft 18 bruikbare artikelen opgeleverd. Ook zijn Twitterberichten en 28 portretten van nabestaanden gevonden. De analyse van dit materiaal resulteerde in 3 thema’s (afscheid nemen van geliefden, ervaringen rondom uitvaart en nieuwe rituelen) die van belang zijn bij de zorg voor naasten van mensen die met of aan COVID-19 zijn overleden. Deze thema’s zijn -naast andere onderwerpen- in focusgroepen en interviews verder uitgediept. Ook zijn 6 goede voorbeelden van zorg aan naasten geïdentificeerd.

Tot dusver zijn er In totaal zijn 22 interviews met naasten van patiënten die ernstig ziek waren of zijn overleden aan COVID-19 afgenomen en er zijn 9 focusgroepen gehouden met zorgverleners uit verpleeghuizen, ziekenhuizen, hospices en de thuiszorg. Een eerste start is gemaakt met het analyseren van de gegevens uit de focusgroepen en interviews, zodat we een goed beeld krijgen van de behoeften van naasten en nabestaanden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naasten van patiënten met COVID-19 hebben beperkte mogelijkheden tot aanwezigheid en contact rondom ziekzijn en overlijden. Afscheid nemen en samen rouwen wordt bemoeilijkt en rituelen rondom uitvaart zijn minimaal mogelijk. Gevreesd wordt dat alle beperkende maatregelen door social distancing kunnen leiden tot verstoorde rouw. De ZonMw Oog voor Naasten methodiek (OvN)(844001312) kwam eind 2019 gereed en motiveert zorgverleners om oog te hebben voor de behoeften van naasten van patiënten met een levensverkortende aandoening en ondersteunt voor- en nazorg te geven passend bij individuele behoeften van naasten. Ook zet de methodiek naasten zelf aan tot goed voor zichzelf zorgen en om aandacht te vragen voor eigen behoeften. Recent hebben we in de landelijke Expertgroep palliatieve zorg aan OvN een aparte module COVID-19 versie 1 toegevoegd die nu al vrij te gebruiken is via palliaweb en mantelzorgNL. In dit komende project willen we samen met naasten en zorgverleners een OvN module COVID-versie 2 ontwikkelen waarin we eerst onderzoeken o.a. wat de ervaringen, behoeften en wensen van naasten zijn voor en na het overlijden door COVID-19 en of deze anders zijn dan die van naasten vóór COVID-19. Ook onderzoeken we invloeden van social distancing en welke huidige voor- en nazorg interventies voor naasten passend zijn. Vervolgens wordt de OvN methodiek inclusief de module COVID-19 versie 2 in het driejarig vervolgproject Oog voor Naasten en Nabestaanden (ON2) (844001706, looptijd jan 2021-dec 2023) gecombineerd met aanvullende interventies uit drie andere projecten voor naasten, InCasu@home (844001313), Mantelzorg op Maat (MoM) (844001301) en met Werkboek Rouwzorg. In samenwerking met Pharos wordt de ON2 toolkit incl. de module COVID-19 versie 2 passend gemaakt voor naasten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond en breed geïmplementeerd in thuissetting en instellingen binnen zeven netwerken palliatieve zorg. De ON2 toolkit is erna vrij beschikbaar.

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website