Projectomschrijving

Uit het Palliantieproject Oog voor Naasten (OvN) is eind 2019 een methodiek beschikbaar gekomen waarmee zorgverleners naasten gerichte zorg kunnen geven voor én na overlijden van hun dierbare. Deze OvN-methodiek ontwikkelen we in het ON2-project (looptijd 2021-2023) verder. De coronapandemie veranderde de zorg, met gevolgen voor welzijn van naasten van patiënten die aan COVID-19 overlijden. Gevreesd wordt dat maatregelen rondom het houden van afstand leiden tot emotionele problemen in het verwerken van verlies. Eind mei 2020 is door landelijke experts in palliatieve zorg op basis van de OvN-methodiek een specifieke COVID-19-module samengesteld ter gebruik bij naasten van patiënten met COVID-19.

Onderzoek

In dit project verbeteren we de huidige COVID-19-module door bij naasten te onderzoeken welke zorg zij voor en na het overlijden van hun dierbare met COVID-19 nodig hadden. Ook kijken we welke invloeden maatregelen rond COVID-19 hebben op zorg voor naasten en welke goede voorbeelden er in de afgelopen periode zijn ontwikkeld.

Verwachte resultaten

Met de informatie verbeteren we de huidige COVID-19-module, zodat de kennis die is opgedaan in de afgelopen crisis benut kan worden voor toekomstige. De module wordt ingevoegd in het ON2-project dat tot 2023 voor diverse settings (thuis, ziekenhuis, verpleeghuis, etc.) en doelgroepen geschikt wordt gemaakt.

Verwachte impact

De verbeterde COVID-19-module ondersteunt zorgverleners om naasten passende zorg te geven.

Ontwikkelde materialen

Interview

Projectleider Marcella Tam en collega's hebben inmiddels een literatuurstudie afgerond en beginnen binnenkort aan focusgroepen. Tam: 'We zien al dat de aandacht voor ogenschijnlijk kleine zaken vaak het verschil maakt. Bijvoorbeeld een zorgverlener die nabestaanden over de laatste momenten van hun dierbare informeert.'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website