Projectomschrijving

Aanleiding

Door COVID-19 liep de vaktherapeutische behandeling vertraging op. Een enquête onder 281 vaktherapeuten toont aan dat 91% 'helemaal/bijna geen’ ervaring heeft met online werken. In dit actieonderzoek werd gewerkt met de Lean startup methode. Onderzocht werd hoe in vaktherapie gewerkt kan worden met 1) een virtual reality therapieruimte, 2) een 3D schilder-app en 3) een app omtrent de monitoring van emotieregulatie.

Resulaten

Zestien vaktherapeuten namen deel. Van de deelnemers gaf 71.25% achteraf aan meer kennis en vaardigheden te hebben in het aanbieden van online vaktherapie. Vooraf gestelde doelen zoals ‘meer bekwaamheid in online vaktherapie’ en ‘vaktherapeuten krijgen meer toegang tot online tools die beter aansluiten bij vaktherapie’ zijn behaald. De vaktherapeuten werden geschoold en ontwikkelden methodiek voor het inzetten van digitale middelen in vaktherapie. Ook werd een onlinetraining ontwikkeld. De VRomgeving werd verder aangepast aan de wensen van vaktherapeuten.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website