Projectomschrijving

Aanleiding

Door de coronacrisis liep behandeling binnen de GGZ vertraging op. Zo ook vaktherapeutische behandeling. Verwacht wordt dat nog langere tijd ook online gewerkt zal worden. Uit een enquête onder 281 vaktherapeuten blijkt dat 91% 'helemaal/bijna geen’ ervaring heeft met online werken. Men is er positief over maar voelt zich onvoldoende bekwaam. Er is behoefte aan kennis.

Doel

Het doel is:
1) dat vaktherapeuten meer bekwaam raken in online vaktherapie;
2) zij meer toegang krijgen tot tools,
3) deze tools beter aansluiten bij de vaktherapie.

Aanpak

Deze kwaliteitsimpuls is ook op langere termijn van innovatieve waarde. In dit project werken we met de Lean-start up-methode. Vaktherapeuten leren werken met virtual reality en een 3D schilder-app. Ook leren zij een app voor monitoring van emotieregulatie in te zetten.

Praktijk, onderwijs en onderzoek werken samen in dit project. Betrokken instellingen zijn GGNet (GGZ) en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Lectoraat 'Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen' leidt het project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website