Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG: In hoeverre beïnvloeden achtergrondkenmerken (geslacht, culturele achtergrond, woonsituatie, SES, sociaal netwerk) en psychologische kenmerken (risico- en ziektepercepties, persoonlijkheid, motivatie, self-efficacy, behoeften, attitude t.a.v. online onderwijs) de effecten van online onderwijsvormen op studententevredenheid, onderwijsparticipatie, interactie, studiestress en vervolgens op leerprestaties?

 

URGENTIE: Als gevolg van de COVID-19 crisis zijn er drastische wijzigingen in het academisch onderwijs doorgevoerd met name op gebied van de transitie van face-to-face onderwijs naar online onderwijsvormen. De impact van deze aanpassingen op gebied van tevredenheid, participatie, interactie en presentaties van studenten is nog onbekend. Eerder onderzoek laat zien dat achtergrondkenmerken en psychologische kenmerken van studenten relevant zijn in de context van onderwijs, maar de huidige context, waarin studenten van reguliere universiteiten niet gekozen hebben voor online onderwijs, is nog onderbelicht.

 

HYPOTHESE: Verwacht wordt dat online onderwijs een goede aansluiting vormt voor sommige studenten, maar dat andere studenten minder gebaat zijn bij deze vorm van onderwijs. Welke kenmerken hierin een rol spelen geeft inzicht in strategieën die hierop in kunnen spelen om onderwijs in tijden van crisis goed te laten aansluiten op de behoeften van studenten.

 

PLAN VAN AANPAK: Een longitudinale cohortstudie zal worden uitgevoerd gedurende 1 jaar met 3 meetmomenten (november 2020, maart 2021 en juli 2021) onder studenten. Hierbij wordt een online vragenlijst afgenomen. Het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond en diverse studieverenigingen fungeren als samenwerkingspartners en dragen bij aan het werven van studenten. Gestreefd wordt naar een uiteindelijke sample van ten minste 500 studenten die op alle drie de meetmomenten hebben deelgenomen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website