Projectomschrijving

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het academisch onderwijs drastisch veranderd. Er heeft een transitie plaatsgevonden van face-to-face onderwijs naar voornamelijk online onderwijs. De impact van deze transitie op tevredenheid, participatie, sociale interacties en prestaties van studenten is nog onduidelijk. Voor sommige studenten zal online onderwijs goed aansluiten, maar andere studenten hebben mogelijk minder baat bij deze vorm van onderwijs.

In een longitudinale cohortstudie zal onderzocht worden welke persoonlijke kenmerken van studenten (zoals geslacht en leeftijd), als ook psychologische kenmerken (zoals persoonlijkheid en behoeften) van studenten hierbij een rol spelen.

Voor dit onderzoek zal gedurende het studiejaar 2020/2021 drie keer een online vragenlijst uitgezet worden bij studenten van Nederlandse universiteiten. Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Studenten Vakbond fungeren als samenwerkingspartners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website