Projectomschrijving

De sportsector is, na onderwijs, als eerste opgestart na de ‘lockdown’. Sport wordt daarbij belangrijk gevonden om problemen als gevolg van de coronamaatregelen te verzachten en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Maar hoe wordt bereikt dat burgers actief zijn? Door armoede, zorgtaken, sociaal isolement en/of gezondheidsvraagstukken - veroorzaakt of versterkt door de coronamaatregelen - kunnen immers (te) hoge drempels worden ervaren tot sport- en beweegdeelname.

Daarom worden er veranderingen in sport- en beweeggedrag van de bevolking bestudeerd en van specifieke doelgroepen om te bezien of sociale ongelijkheid in de sport toe- of afneemt. Daarnaast wordt er in gegaan op ervaringen van de specifieke doelgroepen tijdens COVID-19 en op de effectiviteit van beleidsinzet om iedereen te laten meedoen en de maatschappelijke waarde te optimaliseren. Hiermee zijn we samen in staat om te komen tot handreikingen voor een samenleving waarin iedereen kan (blijven) meedoen aan sport en bewegen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website