Projectomschrijving

Doel

Dit project onderzocht de uitdagingen voor het opbouwwerk in tijden van COVID-19 en de 1,5-meter-samenleving. Er is geanalyseerd hoe samenlevingsopbouw ook ten tijde van een pandemie vorm kan krijgen.  

Resultaten

Resultaten laten zien dat COVID-19 de drie basistaken van het opbouwwerk - beschermen & versterken, stimuleren & ondersteunen, verbinden & beïnvloeden - onder druk zet. De kerntaken van het opbouwwerk krijgen nauwelijks gestalte zonder fysieke aanwezigheid van de opbouwwerker in de wijk. Resultaten tonen dat de tal van informele verbindingen tussen burgers uitgehold worden: niet alleen vanwege de praktische belemmeringen als gevolg van fysieke afstand, maar ook door een veranderende motivatie en attitude van burgers. Om met uitdagingen om te gaan passen de opbouwwerkers verschillende strategieën toe zoals stil, expliciet en creatief verzet; het principe van Kan-Wel; het smeden van allianties en het bieden van praktische ondersteuning. Blijven aanpassen, denken in scenario’s en kijken wat wel kan blijft het credo voor de opbouwwerkers in tijden van COVID-19 en de toekomst.

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website