Projectomschrijving

Het coronavirus en de genomen maatregelen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De gevolgen zijn niet gelijk verdeeld en niet altijd goed zichtbaar. Vooral kwetsbare groepen zijn minder goed in beeld. Dit is wel belangrijk om het totale beeld te hebben om de balans te vinden in wat de bestrijdingsmaatregelen opleveren (gezondheidswinst) en kosten (gezondheidsverlies).

Doel

In dit project staan de volgende doelstellingen centraal:

  1. Inzicht krijgen in welke groepen kwetsbaar zijn voor de Coronamaatregelen en waarom
  2. Op zoek naar goede voorbeelden om vroeg te herkennen wanneer kwetsbaarheid ontstaat en manieren om te dit te voorkomen. Dit wordt gedaan door in verschillende wijken in de provincie Utrecht te kijken welke goede voorbeelden er al zijn, en wat nieuw ontwikkeld moeten worden om gezond te blijven.
  3. Zorgen dat de kennis van doel 1 en 2 ook op andere plekken gebruikt kan worden, bijvoorbeeld in andere steden, in andere landen en in (zorg)opleidingen.

Resultaten

Dit project heeft een factsheet gepubliceerd van wat mensen kwetsbaar maakt tijdens de COVID-19 pandemie en welke maatregelen kunnen helpen.

Uitvoerende partijen

UMC Utrecht, gemeente Utrecht, Trimbosinstituut, NIVEL, Pharos, Meetellen Utrecht, Stichting Al Amal, GGD Utrecht, Gemeente Zeist

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website