Projectomschrijving

Wie: Consortium van experts in volksgezondheid, eHealth, gedragswetenschappen, wiskundige epidemische modellering, governance en data analytics.

Wat: Er worden interactieve dashboards ontwikkeld om de besluitvorming omtrent lokale lockdowns te ondersteunen. Deze dashboards zijn complementair aan de dashboards die door de Nederlandse overheid worden ontwikkeld, omdat ze nieuwe soorten informatie bevatten: regionale, actuele trends in risicovol gedrag, en mobiliteit tussen regio's.

Wanneer: Oktober 2020 – Maart 2022. De eerste prototype-dashboards zullen begin 2021 beschikbaar zijn.

Hoe: Met wiskundige modellen worden risicovoorspellingen gekwantificeerd en wordt er een vroegtijdig waarschuwingssysteem ontwikkeld in de vorm van interactieve dashboards. Om implementatie te bewerkstelligen, wordt de reactie van beleidsmakers gebruikt als input om de dashboards te verbeteren.

Waarom: Dit project helpt bij het tijdig nemen van weloverwogen regionale beslissingen om de verspreiding van het virus in te dammen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website