Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

o ONDERZOEKSVRAAG

We adresseren drie samenhangende onderzoeksvragen: (1) welke effecten hebben lockdown- en versoepelingsmaatregelen op het ruimtelijke- en mobiliteitsgedrag van verschillende groepen, en voor het functioneren van vervoerssystemen; (2) wat betekent dit voor het effectief, efficiënt en rechtvaardig vormgeven van versoepeling van coronamaatregelen en eventuele nieuwe aanscherpingen; en (3) hoe kan dit in overeenstemming worden gemaakt met lange-termijn maatschappelijke doelen rond mobiliteit voor verduurzaming, energietransitie en bereikbaarheid?

 

 

o URGENTIE

De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. De grote schokken bieden, naast de grote maatschappelijke relevantie, ook ongekende mogelijkheden voor onderzoek. Het onderzoek verbindt vraagstellingen rond de lock-down met lange-termijn duurzaamheids- en bereikbaarheidsdoelstellingen. Beiden staan hoog op de maatschappelijke agenda.

 

 

o HYPOTHESE

De maatregelen leiden tot dusdanig grote schokken in mobiliteitsgedrag dat gewoonten, en hun determinanten, beter beïnvloedbaar zijn geworden. Dit biedt mogelijkheden voor gedragssturing op korte termijn voor coronamaatregelen, en op lange termijn voor het bereiken van duurzaamheids- en bereikbaarheidsdoelstellingen. Maar, sturingsmogelijkheden op korte en lange termijn zijn niet altijd gelijkgericht. Dit heeft grote consequenties voor vormgeving, effectiviteit, efficiëntie en gepercipieerde eerlijkheid van beleid.

 

o PLAN VAN AANPAK

Het onderzoek combineert gedragsonderzoek, enquêtes en modellering. Het maakt gebruik van het Urban Mobility Observatory (UMO) dat in dezelfde periode, via NWO Groot, wordt ontwikkeld. Dataverzameling benut lopende initiatieven, inclusief verkeersmetingen (OV, auto, fiets) en bestaande panels. Data zal gebruikt worden uit de periode van de lock-down, en extra dataverzameling rond versoepelingsschokken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de participerende maatschappelijke partners.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website