Projectomschrijving

De COVID-19 crisis leidt op veel verschillende maatschappelijke terreinen tot grote uitdagingen. Een zeer urgente betreft het mobiliteitssysteem. De mobiliteitsconsequenties en -uitdagingen van lock-down en versoepeling zijn ongekend. Tegelijkertijd zijn duurzaamheid en bereikbaarheid onveranderde maatschappelijke doelstellingen.

In het project MOCOLODO (MObility tijdens en na COrona LOck-DOwn: duurzaamheid, veiligheid, inclusie) wordt er gekeken naar:

  1. De effecten van lock-down en versoepeling op het ruimtelijke en mobiliteitsgedrag van verschillende groepen en op het functioneren van       vervoerssystemen
  2. De implicaties voor een doeltreffend, efficiënt en billijk ontwerp van versoepeling van coronamaatregelen en eventuele nieuwe aanscherping
  3. Hoe dit in overeenstemming te brengen met de doelstellingen op lange termijn op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en bereikbaarheid.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website