Projectomschrijving

Arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren zoals oogsten, vlees verwerken, verpakken en schoonmaken. Tijdens de COVID-19 crisis staan zij in de frontlinie en lopen daarbij gezondheidsrisico’s. Hun bescherming vraagt daarom urgente aandacht. Een interdisciplinair onderzoeksteam van het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI) gaat, met De Burcht en partners uit het veld, onderzoeken welke structurele problemen rond arbeidsmigratie de coronacrisis heeft blootgelegd en welke kansen deze crisis biedt om de bescherming van arbeidsmigranten te verbeteren. Ook wordt gezocht naar innovaties die cruciale sectoren minder afhankelijk maken van kwetsbare migranten. Omdat arbeidsmigranten vaak grensoverschrijdend werken en wonen, focust dit onderzoek zich op de grensregio’s (Nederland/Noordrijn-Westfalen). Het onderzoek draagt bij aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s tijdens het verdere verloop van deze en eventuele toekomstige crises.

Doel

Dit project onderzoekt welke structurele problemen rond arbeidsmigratie de coronacrisis heeft bloot gelegd en welke kansen deze crisis biedt voor systeemverandering ter bevordering van de bescherming van arbeidsmigranten werkzaam in de frontlinie.

Resultaten

De resultaten zijn te lezen in het verslag van de bijeenkomst Kwetsbare burgers tijdens de corona-epidemie (zie link onderaan de pagina).

Uitvoerende partijen

Radboud University Network On Migrant Inclusion

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website