Projectomschrijving

Aanleiding

Tijdens en na de eerste lockdown van 2020 ontstonden tal van maatschappelijke initiatieven in Rotterdam, ondersteund door coalities van o.a. fondsen, bedrijven, en de lokale overheid. Deze initiatieven en coalities hebben een grote meerwaarde voor de stad: ze genereren maatschappelijke veerkracht, bieden antwoord op urgente vraagstukken en alternatieve oplossingen voor complexe stedelijke problematiek. Voor het ontstaan van deze corona-initiatieven blijken bestaande contacten, vaardigheden en kennis onontbeerlijk. Initiatieven zijn echter kwetsbaar in hun voortbestaan: ook al willen initiatiefnemers graag doorpakken, de ondersteuning is vaak eenmalig.

Resultaten

Om de voedingsbodem voor het ontstaan en verduurzaming van initiatieven verder te verbeteren, raadt deze studie aan om het netwerkend werken binnen de gemeentelijke organisatie en maatschappelijke instanties te versterken, om synergie tussen informele wijknetwerken en formele zorg- en welzijnsorganisaties structureel te borgen, en om meer diversiteit in overheidsondersteuning mogelijk te maken (naast financieel ook ondersteuning op netwerken, kennis, exposure).

 

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website