Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voorstel richt zich op de bestuurlijke organisatie met betrekking tot de Coronacrisis, zowel in de acute als de nu aangebroken post-acute of chronische fase van de crisis. De complexiteit van en onzekerheden die gepaard gaan met de besluitvorming rond de crisis zijn daarbij leidend. Samen met betrokken partners kijkt het project deels terug op de afgelopen periode maar vooral ook vooruit naar de nu aanbrekende fase waarin verschillende logica’s en belangen met elkaar interacteren: centrale coördinatie naast een gedecentraliseerd zorgstelsel; korte termijn handelen naast de long durée van de gewone zorg en preventie; horizontale naast verticale verantwoordingsrelaties. Het voorstel geeft invulling aan de oproep van de RV&S om te komen tot een vorm van adaptief bestuur. We gebruiken de metafoor van de ‘dans’ om aan te geven dat de komende tijd ook de verhouding tussen besluitvormingsarrangementen die passen bij een crisis en bij de ‘post crisis’ zorg en preventie naast elkaar zullen blijven bestaan en zich tot elkaar moeten verhouden.

 

De vragen waarop dit project antwoord geeft zijn:

1. Wat kunnen we, terugkijkend, leren van de bestuurlijke reactie op de Coronacrisis over de sturing van zorg in tijden van pandemische crises?

2. Hoe kan de dans van lokale, regionale en nationale bestuurlijke arrangementen in de ‘chronische’ fase van de crisis effectief worden vormgegeven en welke partijen kunnen dit positief beïnvloeden?

3. Welke effecten heeft deze dans en de eruit voortkomende besluiten op de organisatie en uitvoering van de zorg?

 

Het project is vormgegeven als een actie-onderzoek waarbij via interviews, observaties en documentenanalyse data wordt verzameld waarop in regelmatig gehouden sessies met partners wordt gereflecteerd. We bouwen daarbij voort op data die de afgelopen maanden al is verzameld. Het project resulteert in aanbevelingen voor de organisatie van de besluitvorming voor de zorg in pandemische tijden, alsmede in wetenschappelijke publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website