Projectomschrijving

Aanleiding

De COVID-19-pandemie leidde tot een lockdown, waarbij GGZ behandelingen overstapten op beeldbellen (bijvoorbeeld via Zoom of WhatsApp). Dit project onderzocht of de werkrelatie tussen behandelaren en ouders door het beeldbellen beïnvloed werd. Een sterke werkrelatie is essentieel voor goede zorg. Wij keken naar 846 gezinnen met meervoudige problemen die vóór of tijdens de lockdown multisysteem therapie (MST) kregen.

Resultaten

De werkrelatie werd niet beïnvloed door het gebruik van beeldbellen. Gezinnen waarbij er zorgen waren over kindermishandeling of -verwaarlozing rapporteerden wel een lagere werkrelatie tijdens de lockdown.

Conclusies

Bij intensieve systeemtherapie kan een sterke werkrelatie ook via beeldbellen opgebouwd worden. Beeldbellen lijkt dus een goed-genoeg alternatief voor face-to-face behandeling. We weten nog niet of beeldbellen net zo goed helpt om de problemen op te lossen. Voor gezinnen waar een vermoeden is van kindermishandeling of -verwaarlozing is beeldbellen mogelijk minder geschikt. Hier is meer onderzoek naar nodig.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website