Projectomschrijving

De coronapandemie leidde in korte tijd tot een tekort aan intensivecarebedden (IC-bedden) en wereldwijde schaarste aan materialen en apparatuur. Onder grote druk is landelijke en regionale coördinatie vormgegeven. Hoewel het hiermee is gelukt om binnen de (sterk opgeschaalde) IC-bedden capaciteit te blijven, is er ook het nodige misgegaan. Bovendien is ook buiten crisistijd steeds vaker sprake van schaarste in de zorg. Zowel in crisistijd als daarbuiten kan schaarste worden opgevangen door capaciteit en middelen van meerdere zorginstellingen te bundelen. Het effectief inrichten van de daarvoor noodzakelijke coördinatie is echter niet eenvoudig.

In dit project wordt onderzocht hoe deze coördinatie het best kan worden vormgegeven. Dit wordt gedaan aan de hand van interviews met belangrijke betrokkenen en door het analyseren van beschikbare data over de beschikbaarheid en benutting van capaciteit en middelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website