Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De coronamaatregelen hebben impact op de samenleving, maar in het bijzonder op ouderen en mensen met een onderliggende aandoening. Zij worden geadviseerd extra voorzichtig te zijn omdat zij risico lopen om ernstig ziek te worden. Tegelijkertijd worden zij juist geadviseerd om voldoende te bewegen voor hun fysieke en mentale gezondheid. Praktijkorganisaties met beweegaanbod voor deze doelgroepen zijn zoekende naar hoe zij het aanbod in de corona-periode goed kunnen organiseren.

Doel van dit onderzoek is het adviseren van twee praktijkorganisaties (Nationaal Ouderenfonds/Bas van de Goor Foundation) bij het aanpassen van hun beweegaanbod. Deelnemers en uitvoerend professionals van Oldstars en de Nationale Diabetes Challenge zijn bevraagd over hun wensen/belemmeringen en ervaringen met het organiseren van en deelnemen aan het aanbod. Resultaten hebben geleid tot aanbevelingen voor beide organisaties rekening houdend met de opgelegde coronamaatregelen en wensen en behoeften van de doelgroep.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Sport- en bewegen blijft van belang, ook in de corona-periode, juist vaak voor het sociale aspect. Ervaringen laten het belang zien van het voortzetten van structureel beweegaanbod tijdens de corona pandemie voor mensen met diabetes of andere chronische ziekte en ouderen ter bevordering van fysieke gezondheid, maar met name ook sociale gezondheid.

Het is raadzaam om tijdens de promotie en werving van de sport- en beweegactiviteiten speciaal aandacht te hebben voor het betrekken van de mensen die juist meer angstig en terughoudend zijn om (weer) deel te (gaan) nemen uit angst voor het coronavirus.

Het zoeken naar oplossingen voor het naleven en de handhaving van de anderhalve meter maatregel is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. We raden aan om de deelnemers te betrekken in dit proces, bijvoorbeeld door het expliciet te bespreken, zodat deelnemers zich comfortabel (blijven) voelen en niet (halverwege) afzien van deelname.

Tot slot kan uitwisseling van ervaringen tussen verschillende professionals en beweegaanbieders bijdragen aan het gezamenlijk oplossingen bedenken voor de uitdagingen in het organiseren van beweegaanbod in tijden van corona.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De in Nederland geldende corona maatregelen hebben impact op de samenleving als geheel, maar in het bijzonder op kwetsbare burgers, zoals ouderen en mensen met een onderliggende aandoening. Dit heeft tot gevolg dat zij in de afgelopen periode minder bewogen en sociale contacten hadden. Onderzoek toont aan dat een gezonde leefstijl, met voldoende beweging, juist nu voor deze doelgroepen belangrijk is. Bewegen is niet alleen van belang voor fysieke gezondheid, maar ook voor de sociale gezondheid. Praktijkorganisaties met beweegaanbod voor (thuiswonende) ouderen en mensen met een chronische aandoening zijn zoekende naar herstartscenario’s over hoe zij hun aanbod, passend bij de geldende richtlijnen (bv 1,5 meter maatregel), kunnen organiseren. Doel van dit actie-ondersteunend onderzoek is het beweegaanbod van het Ouderenfonds (Oldstars) en de Bas van de Goor Foundation (Nationale Diabetes Challenge (NDC) met een lerend onderzoekstraject begeleiden bij het (continu) aanpassen van hun aanbod aan de eisen van het ‘nieuwe normaal’ én de behoeften van deelnemers en uitvoerende professionals. Het sentiment, de wensen en behoeften van deelnemers worden in kaart gebracht met een online vragenlijst. Daarnaast worden middels gesprekken ervaringen van deelnemers en professionals met het aanbod en (mogelijk steeds veranderende) wensen, behoeften en belemmeringen opgehaald. Door toepassing van een verhalende analyse met oog voor diversiteit van deelnemers, bieden deze ervaringen een sterke basis voor de continue ontwikkeling van het beweegaanbod. De resultaten en geleerde lessen worden gecommuniceerd en via bestaande kanalen en netwerken breed verspreid zodat ook andere praktijkorganisaties in Nederland hiervan leren. Het Mulier Instituut voert het voorgestelde praktijkgerichte onderzoek uit en werkt reeds samen met de betrokken praktijkorganisaties. De onderzoekers zijn experts op het gebied van maatschappelijke dynamiek binnen het beweeg- en gezondheidsveld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website