Projectomschrijving

De meest kwetsbare mensen worden door de COVID-19 pandemie het hardst geraakt. Veel organisaties hebben op grote schaal hulp verleend aan kwetsbare mensen tijdens de crisis. In deze hulp aan kwetsbaren zijn keuzes gemaakt. Zoals: wie krijgt hulp? Hoe kan er afstand gehouden worden? Welke online mogelijkheden zijn er? Vaak ging dit goed, maar soms bestaat het gevoel dat het beter zou kunnen. Gezien een mogelijke tweede COVID-19-golf is het van groot belang om de organisatie van de hulpverlening aan kwetsbare groepen tijdig te onderzoeken en daar lessen uit te trekken.

Doel

Dit project wil inzicht geven in de gevolgen van de coronacrisis voor verschillende kwetsbare groepen in de regio Amsterdam. Er wordt onderzocht hoe hulp verleend is en hoe hulpverlening op midden- en lange termijn georganiseerd kan worden. Onderzoekers, hulpverleners en ervaringsdeskundigen maken samen een inventarisatie van de kennis en ervaringen die opgedaan zijn en ontwikkelen hulpoplossingen.

Onderzoeksopzet

Interviews, surveys, observaties

De eerste resultaten

  • Gemengd beeld
  • Hardst getroffenen diegenen met traject van reintegratie
  • Structuur (in behandeling), perspectief en huisvesting grootste problemen
  • Negatief effect terugschroeven GGZ (en soms huisartsen)
  • Noodopvang heeft positieve effecten op rust en behandeling
  • Dilemma’s in hulpverlening, bijv. nabijheid versus afstand
  • E-health positief toegepast (maar ook situaties waar lastiger)

Uitvoerende partijen

Vrije Universiteit Amsterdam, GGD Amsterdam, HVO-Querido, De Regenbooggroep en het Leger des Heils Amsterdam

Meer informatie

Projectleidersbijeenkomst 10 februari 2021: COVID-19 en Kwetsbare groepen

Er is een grote groep burgers in het publieke domein die door hun kwetsbare positie hard wordt geraakt door de gevolgen van COVID-19. Wat zijn de behoeften van deze kwetsbare burgers? Tijdens de bijeenkomst op 10 februari 2021 lieten onderzoekers zien wat er speelt en wat we kunnen doen om knelpunten aan te pakken en in behoeften te voorzien. Bekijk het verslag van de bijeenkomst: Kwetsbare burgers tijdens de coronapandemie.

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website