Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Wat zijn de verschillende strategieën voor de voorziening van zorgmateriaal in tijden van een crisis in verschillende landen en welke lessen kunnen we daaruit trekken?

 

URGENTIE

De verwervingsstrategieën voor schaarse materialen blijken een kritische factor voor de mogelijkheid om adequate zorg te kunnen leveren. Strategieën om deze in een crisis te verwerven verschillen in effectiviteit. Voor een eventuele tweede golf, maar ook voor een volgende pandemie, is het leren van de lessen uit de Covid-19 gebeurtenissen van groot belang.

HYPOTHESE

Gewerkt wordt vanuit de hypothese dat de verzamelde leerervaringen van 23 landen interessante lessen bevatten over hoe om te gaan met de huidige en eventuele volgende (zorg)crisis of tweede golf.

 

PLAN VAN AANPAK

Gestart wordt met een beschrijving van de Nederlandse werkwijze voor de voorziening met materialen, zowel bij de centrale overheid (o.a. LCH en VWS) als de cure sector (o.a. NFU, SAZ en NVZ) en de caresector (o.a. VGN en VVT). Meer dan 13 nationale zorgorganisaties hebben reeds hun medewerking toegezegd.

Uit de data wordt een aantal aspecten gedistilleerd (bijv. verwerving, voorraadbeheer, communicatie, coördinatie, kwaliteitscontroles en distributie) voor de internationale vergelijking met eindverantwoordelijken uit ca. 23 landen. We kunnen daarbij steunen op een sterk netwerk (IRSPP) van deze ‘senior practitioners’ zelf. De bereidheid om medewerking te verlenen is recent opnieuw vastgesteld in een studie over een gerelateerd onderwerp. De verkregen interviewdata uit dit internationale netwerk over ieder van de geselecteerde aspecten worden als transcripts in een database verzameld.

De laatste stap is het analyseren van de verkregen data zodat daaruit lessen kunnen worden getrokken voor een adequate voorbereiding op een toekomstige zorgcrisis. Tijdens het onderzoek worden drie praktijkgerichte (tussen)rapportages opgesteld en drie webinars gegeven, om stakeholders nauw betrokken te houden bij het onderzoek.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website