Projectomschrijving

Veerkrachtige scholen
De COVID-19 crisis betekent voor scholen dat ze veerkrachtig moeten reageren. Ze moeten zich razendsnel aanpassen aan onvoorziene omstandigheden. De grote uitdaging is om tegelijkertijd de onderwijskwaliteit op peil te houden. Kansarme leerlingen lopen hierbij de meeste risico’s. Het gevaar is groot dat ze in deze periode nog grotere onderwijsachterstanden ontwikkelen.

Samenwerking met ouders van kansarme leerlingen versterken
De komende twee jaar wordt de veerkracht van scholen in het voortgezet onderwijs (VO) bestudeerd: hoe gaan scholen nu de samenwerking aan met ouders van kansarme leerlingen én hoe kunnen ze deze versterken?

Interventies ontwikkelen en testen
Het onderzoek vindt plaats in de regio’s Amsterdam en Nijmegen. De studie verloopt in drie fasen. Na iedere fase worden inzichten onmiddellijk met VO-scholen in Nederland gedeeld. In het tweede jaar worden de eerste bevindingen gebruikt om in samenwerking met scholen interventies te ontwikkelen en te testen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website