Projectomschrijving

COVID-19 vormt een gevaar voor mensen met een longtransplantatie. Deze mensen gebruiken voor de rest van hun leven medicijnen, zodat de longen niet worden afgestoten. Door deze medicijnen worden zij gevoelig voor infecties.
Daarom is het belangrijk dat mensen met longtransplantatie worden gevaccineerd tegen COVID-19. Er zijn twee belangrijke vragen over de vaccinaties bij deze groep: 1) of de vaccins veilig zijn en 2) of ze goed werken. Dat zal onderzocht gaan worden.

De mensen die aan de studie meedoen, worden gevaccineerd. Op bepaalde tijdspunten wordt daarna bloed afgenomen. In het bloed wordt gemeten of er afweercellen en antistoffen ontstaan na vaccinatie. Daarna wordt gekeken hoe lang die afweercellen en antistoffen aanwezig blijven. Deelnemers aan de studie vullen vragenlijsten in over de klachten die ze ervaren na de vaccinaties. Ook wordt er bij deze mensen nagegaan of zij nog COVID-19 krijgen. Als alle informatie is verzameld kunnen de twee vragen beantwoord worden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website