Projectomschrijving

Van een landelijke en uniforme crisisaanpak van COVID-19, gaan we naar een gedifferentieerde  aanpak. Daarvoor is meer inzicht nodig in epidemiologie, transmissie, medisch verloop en belasting van het zorgstelsel. Dit is nodig om het verloop van de pandemie te voorspellen en beslissingen over maatregelen te ondersteunen.

De doelstellingen van ‘Initiatief COVID Data’ (INCODA) zijn:

  1. Duiden van groepen met een hoog risico voor een COVID-19 infectie met ernstig beloop
  2. Onderzoeken of de combinatie van medische kenmerken en klinische parameters met geografische, demografische en sociaaleconomische kenmerken waardevol is en ingezet kan worden bij o.a. secundaire preventiemaatregelen en het kiezen van behandelmethoden

Dit doet INCODA door:

  • Het combineren van klinische- en IC-opname gegevens van COVID-19 patiënten met CBS data
  • Het duiden van risicogroepen op basis van een multivariabel profiel en ontwikkelen van predictiemodellen voor het risico op ernstig beloop van COVID-19
  • nderzoeken van mogelijke interventies
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website