Projectomschrijving

Door de COVID-crises kreeg het ziekenhuispersoneel dagelijks te maken met ingewikkelde problemen. Ze moesten snel handelen zonder heldere richtlijnen over welke aanpassingen effectief zijn en hoe ze toegepast moesten worden. Dit project onderzoekt wat ziekenhuizen nodig hebben om zich succesvol aan te kunnen passen en welke invloed deze aanpassingen hebben op het herstel en langetermijnfunctioneren van zorgprofessionals.

Doel

Begrijpen hoe ziekenhuizen zich flexibel aan de crisis kunnen aanpassen en welke factoren de duurzame inzetbaarheid van personeel tijdens de crisis bevorderen. Dit draagt bij aan een wendbaar en COVID-19 bestending zorgsysteem.

Achtergrond

De COVID-19 pandemie dwingt ziekenhuizen om hun dagelijkse manier van werken aan te passen. Deze aanpassingen vinden plaats onder grote druk, zonder dat duidelijk is welke goed werken en welke juist nadelig uitpakken. Dit kan grote gevolgen hebben voor het functioneren van ziekenhuizen en hun personeel. Dit project doet onderzoek naar deze aanpassingen en de gevolgen.

Onderzoeksopzet

Dit project onderzoekt welke aanpassingen ziekenhuizen tijdens de COVID-19 crisis maken, welke succesvol zijn (geweest), hoe deze aanpassingen tot stand komen en hoe ze geïmplementeerd worden. Daarnaast onderzoekt het project de effecten van deze aanpassingen op het functioneren van zorgpersoneel. Hierbij ligt de nadruk op de duurzame inzetbaarheid van het zorgpersoneel en hun dagelijkse herstel na het werk. Het project is gebaseerd op een combinatie van kwalitatieve (e.g. interviews, documenten) en kwantitatieve (i.e. vragenlijsten bij personeel) gegevens van de Limburgse ziekenhuizen.

Tot slot worden de best-practices die gedurende het project worden geïdentificeerd, gedeeld met ziekenhuizen in het hele land en internationaal gepubliceerd.

Eerste resultaten

Op basis van de eerste ronde vragenlijstgegevens is een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek gepubliceerd. Uit het artikel blijkt dat zowel persoonlijke veerkracht van ziekenhuispersoneel als het sociale teamklimaat een positieve invloed hebben op het welzijn van medewerkers gedurende de COVID-pandemie. Medewerkers die over een hogere mate van veerkracht beschikken maken zich minder zorgen om COVID-besmettingen en hebben ook minder depressieve klachten. Medewerkers die in een team werken waarin ze een goed sociaal klimaat ervaren hebben eveneens minder depressieve klachten. Een goed sociaal teamklimaat vormt bovendien een buffer tegen depressieve klachten voor medewerkers die zich zorgen maken over besmettingen.

De volledige catalogus met aanpassingen die ziekenhuizen gedurende de COVID-pandemie maken en de lessen die ze daaruit geleerd hebben is beschikbaar.

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Maastricht University (Faculteit Health Medicine and Life Sciences en de Faculteit Psychologie en Neurowetenschappen) in samenwerking met Maastricht UMC+, Zuyderland Ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis, VieCuri Medisch Centrum.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website