Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Het wil antwoord geven op vragen over de psycho-emotionele impact van COVID-19, de risico- en beschermende factoren van functioneren en de zorg- en informatiebehoeften.

 

Data worden verzameld onder kinderen met ASS die in zorg zijn (geweest) in de regio Rotterdam, en hun ouders. De eerste fase van dataverzameling is lopende en bestaat uit vragenlijsten en interviews. Data worden verzameld tijdens huidige ‘lockdown’ en in het voorjaar in een ‘luwere’ periode met minder landelijke maatregelen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste resultaten worden na afronding van de eerste fase van dataverzameling verwacht, en worden vanaf voorjaar 2021 verspreid via wetenschappelijke en professionele kanalen en platforms voor ouders en kinderen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG: Kinderen en jongeren met autismespectrumstoornis (ASS) hebben beperkingen in sociale communicatie en interactie en vertonen rigiditeit in gedragspatronen en interesses. Daarnaast hebben zij veel comorbide problematiek zoals gedragsproblemen of angst. COVID-19 en de getroffen maatregelen hebben waarschijnlijk een groot effect op gezinnen met kinderen met ASS. Dit onderzoek heeft als doel om te onderzoeken 1) Wat de psycho-emotionele impact is van COVID-19, 2) Wat risico- en beschermende factoren van functioneren zijn, en 3) Welke zorg- en informatiebehoeften er zijn bij gezinnen met kinderen met ASS.

URGENTIE: Huidige omstandigheden in kaart brengen is klinisch en wetenschappelijk relevant. Dit ‘natuurlijke experiment’ stelt ons in staat om unieke inzichten te vergaren over hoe rigoureuze maatschappelijke aanpassingen invloed hebben op het functioneren van kwetsbare gezinnen en hoe we hen kunnen ondersteunen.

HYPOTHESE: De verwachting is dat jeugdigen met ASS en veelvuldige comorbide problematiek, gemiddeld genomen meer stress, angst, depressie, eenzaamheid, en achteruitgang in functioneren ervaren, en moeite hebben met de (veranderende) informatie rondom het virus. Daarnaast verwachten wij dat ouders van kinderen met ASS, die extra zorgtaken op zich moeten nemen, ook meer problemen zullen ervaren. Anderzijds zullen sommige gezinnen juist een verbetering ervaren. Door de vaak beperkte veerkracht is het reëel dat de impact van COVID-19 ook op de langere termijn gevolgen zal hebben.

PLAN VAN AANPAK: Ruim 600 gezinnen zullen via 3 samenwerkingspartners (GGZ-instellingen in regio Rotterdam) benaderd worden om vragenlijsten in te vullen nu en na 3 maanden (verwachte N = +/- 200). Die gegevens worden vergeleken met intake-data en routine outcome measurement (ROM) en met data van Generation R, een algemeen populatie cohort, als controlegroep. Bij een subgroep van de gezinnen met kinderen met ASS worden eveneens verdiepende interviews afgenomen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website