Projectomschrijving

COVID-19 en de daarbij getroffen maatregelen hebben een grote impact op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Kinderen en jongeren met ASS ervaren vaak moeite met sociale communicatie, veranderingen, en onduidelijke sociale regels. Om de kinderen zoveel mogelijk in het sociale leven en educatief landschap te houden, is er vaak een gedetailleerd en gespecialiseerd zorgnetwerk rond de kinderen opgebouwd.

In deze studie wordt het volgende onderzocht bij de kinderen en hun ouders:

  1. De psycho-emotionele impact
  2. De risico- en beschermende factoren
  3. Zorg- en informatiebehoefte

Via drie GGZ-instellingen in regio Rotterdam worden ruim 600 gezinnen benaderd om hun ervaringen te rapporteren in vragenlijsten en interviews. De gegevens worden vergeleken met controle-data van Generation R, een algemeen populatie cohort. De mixed-method aanpak biedt zowel een evaluatie van de huidige COVID-19-maatregelen als een aanknopingspunt voor toekomstig beleid inzake levensveranderende gebeurtenissen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website