Projectomschrijving

COVID-19 en de daarbij getroffen maatregelen hebben een grote impact op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Kinderen en jongeren met ASS ervaren vaak moeite met sociale communicatie, veranderingen, en onduidelijke sociale regels. Om de kinderen zoveel mogelijk in het sociale leven en educatief landschap te houden, is er vaak een gedetailleerd en gespecialiseerd zorgnetwerk rond de kinderen opgebouwd.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel om te onderzoeken:
1.    Wat de psycho-emotionele impact is van COVID-19
2.    Wat risico- en beschermende factoren van functioneren zijn
3.    Welke zorg- en informatiebehoeften er zijn bij gezinnen met kinderen met ASS

Onderzoeksopzet

Via drie GGZ-instellingen in regio Rotterdam worden ruim 600 gezinnen benaderd om hun ervaringen te rapporteren in vragenlijsten en interviews. De gegevens worden vergeleken met controle-data van Generation R, een algemeen populatie cohort. De mixed-method aanpak biedt zowel een evaluatie van de huidige COVID-19-maatregelen als een aanknopingspunt voor toekomstig beleid inzake levensveranderende gebeurtenissen.

Webinars

Het project heeft 2 webinars voortgebracht:

1. Autisme & COVID-19

2. Impact van de COVID-19 pandemie op gezinnen met kinderen met autisme spectrum stoornissen

Uitvoerende partijen

Erasmus Universiteit Rotterdam, Yulius, Sophia Kinderziekenhuis, Parnassia Groep

Context

Waar in de eerste fases van de COVID19-epidemie vooral nadruk lag op de fysieke gezondheid, is er later steeds meer ruimte gekomen voor de mentale gezondheid. Onder mentale gezondheid verstaan we goed in je vel zitten. ZonMw financiert verschillende projecten over mentale gezondheid en mentale weerbaarheid. Die projecten kunnen gaan over de hele samenleving, maar ook vaak over een speciale doelgroep, zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of daklozen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website