Projectomschrijving

Bij gezonde mensen is nog niet duidelijk hoe lang ze beschermd zijn tegen het SARS-CoV-2 virus na een infectie en/of vaccinatie. Bij patiënten met een auto-immuunziekte is de onzekerheid over de mate van bescherming en duur van bescherming nog groter. Zij gebruiken in de regel afweer-onderdrukkende (immunosuppressieve) medicatie (ISM). Dit onderzoek richt zich op de effectiviteit van COVID-19 vaccinatie in deze patiëntengroep en kijkt of de specifieke immuniteit voor SARS-CoV-2 afneemt over de tijd in relatie tot de onderliggende auto-immuunziekte en de gebruikte medicatie.  

Doel

Het doel van dit onderzoek is onderzoeken of COVID-19 vaccinatie patiënten met een auto-immuunziekte genoeg beschermen tegen een COVID-19 infectie.

Achtergrond

Patiënten met auto-immuunziekten gebruiken vaak afweer- onderdrukkende (immunosuppressieve) medicatie (ISM). Het is onduidelijk of de COVID-19 vaccinaties even effectief zijn in deze groep patiënten en onder welke omstandigheden effectieve bescherming mogelijke onvoldoende zal zijn.

Onderzoeksopzet

In deze nationale studie worden de vaccinatieresponsen van patiënten met verschillende ISM vergeleken met de responsen van patiënten zonder ISM en van gezonden. De meeste deelnemers verzamelen met een vingerprik-setje thuis bloed en vullen vragenlijsten in over het beloop van hun ziekte en bijwerkingen. In het opgestuurde bloed wordt de hoeveelheid antistoffen gemeten tegen het virus. In een kleinere groep patiënten worden de onderliggende mechanismen in detail bestudeerd.

Te verwachten resultaten

Vaststellen of ISM een rol speelt in de effectiviteit van de vaccinatie en in welke mate dat is, afhankelijk van het type ISM. Daarnaast hopen de onderzoekers vast te stellen of de vaccinaties volledig veilig zijn. Deze resultaten zullen worden gebruikt om advies te geven over de noodzaak voor herhaalde vaccinaties.

Uitvoerende partijen

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Target to B (T2B) consortium

Context

Dit onderzoek is één van acht studies naar de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem. Deze mensen lopen een hoger risico op complicaties bij een COVID-19 infectie. Bovendien weten we nog niet goed genoeg of zij voldoende én voldoende lang worden beschermd na vaccinatie.

ZonMw faciliteert deze onderzoeken zodat patiënten, behandelaars en beleidsmakers met de kennis uit deze studies goede keuzes kunnen maken voor de vaccinatiestrategie. De studies werken met gestandaardiseerde protocollen en meetmethoden. Dat wil zeggen dat ze hun data op dezelfde manier verkrijgen en analyseren. Daardoor kunnen de resultaten uit de verschillende studies (bij verschillende patiënten) met elkaar worden vergeleken.

Meer informatie

Dr. Filip Eftimov, van Amsterdam UMC – Locatie AMC
Prof. dr. Taco Kuijpers, van Amsterdam UMC – Locatie AMC
Prof. dr. Marieke van Ham, van Sanquin

E-mailadres: t2b-covid@amsterdamumc.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website