Projectomschrijving

De beslissing welke COVID-19-patiënten het meeste baat hebben bij een behandeling op de intensive care (IC) is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Er worden dagelijks nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen. De zorg voor niet-COVID-19-patiënten moet ook doorgaan. De druk op de IC-capaciteit werd zeer hoog tijdens de COVID-19-piek in het voorjaar van 2020, dit kan zich herhalen bij een volgende golf.

Onderzoek en verwachte uitkomsten

In dit onderzoek wordt gekeken naar patiëntkenmerken die duiden op een extreem lange IC-opname of een zeer hoge sterftekans voor de patiënt. Intensivisten, andere specialisten, de patiënt en naasten kunnen met deze kennis gezamenlijk een geïnformeerde afweging maken over het nut van een IC-opname. Het onderzoek maakt gebruik van drie dataregisters (stichting-NICE, CovidPredict en Vektis). Tezamen omvatten de registers alle IC-patiënten in Nederland, inclusief gedetailleerde en lange termijn uitkomstinformatie van COVID-19-patiënten.
Analyses worden gedaan door middel van statistische en machine learning technieken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website