Projectomschrijving

COVID-19 kent een opvallende variatie in ernst van ziekte tussen patiënten. Er is tot dusverre onvoldoende kennis over welke processen in het weefsel de oorzaak zijn van deze variatie. Dit beperkt de ontwikkeling van doelgerichte diagnostiek en therapie voor individuele patiënten.
Studie van het weefsel van COVID-19-patiënten kan hierin verandering brengen, omdat in het weefsel een onderscheid kan worden gemaakt tussen direct door het virus veroorzaakte beschadiging, uit de hand gelopen ontsteking, toegenomen stolling, en verlittekening, die mogelijk allen een andere behandeling behoeven.

Onderzoek en verwachte uitkomsten
In het kader van dit project wordt het in Nederland beschikbare en geschikte weefsel van zowel overleden als levende COVID-19-patiënten bijeengebracht om hiermee deze vragen te kunnen stellen en beantwoorden. De resultaten zullen naar verwachting leiden tot verbeterd begrip van de variabiliteit van deze ziekte en leiden tot meer gepersonaliseerde behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website