Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Urgentie

Stel dat alle intensivecarebedden in Nederlandse ziekenhuizen tijdens een pandemie bezet zijn, hoe maken we dan een rechtvaardige keuze tussen patiënten voor wie zo’n bed noodzakelijke zorg is als er één bed vrij komt? Deze medisch-ethische vraag was in april 2020 een reële maatschappelijk zorg. De situatie dat we in Nederland triage op patiënten zouden moeten uitvoeren die buiten crisistijd in aanmerking zouden komen voor een bed op de intensive care is ongekend. De praktische ervaring om dergelijke triage uit te voeren ontbreekt. In het voorgestelde onderzoek willen we de criteria voor triage toepassen op retrospectieve casuïstiek en op basis van de resultaten komen tot een landelijk beschikbare e-learning om (beoogd) triageteams te trainen.

 

Onderzoeksvraag

Hoofdvraag:

Wat kunnen we leren van het door triageteams toepassen van landelijke medische en niet-medische criteria op retrospectieve casuïstiek van IC-behoeftige patiënten?

Deelvragen:

Welke ervaringen hebben triageteams bij het toepassen van landelijk vastgestelde medische en niet-medische criteria op retrospectieve casuïstiek van IC-behoeftige patiënten?

Welke overwegingen spelen mee tijdens het triageproces?

 

Hypothese

Met dit kwalitatief-empirische project vergaren we inzicht in ervaringen en overwegingen van triageteams bij hun werk tijdens crisiszorg (fase 3). We verwachten relatieve eenduidigheid bij de toepassing van medische criteria en dat toepassing van niet-medische criteria minder eenduidig verloopt.

 

Plan van aanpak

WP 1: Voorbereiding dataverzameling op 4 locaties: Nijmegen, Zwolle, Den Bosch, Uden. Samenstellen casuïstiek.

WP 2: Dataverzameling (triage op casuïstiek en focusgroepen) en analyse.

WP 3: Raadpleging brede groep stakeholders via werkconferentie, incl. burgerpanel. Formuleren van aanbevelingen.

WP 4: Ontwikkelen, testen, en lanceren e-learning, eindrapportage.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website