Projectomschrijving

Stel dat alle intensivecarebedden (IC-bedden) tijdens een pandemie bezet zijn, hoe wordt dan een rechtvaardige keuze gemaakt tussen patiënten voor wie zo een bed noodzakelijke zorg is als er één bed vrij komt? In Nederland worden er in een dergelijke situatie, medische en niet-medische criteria gehanteerd. Deze criteria staan in enkele draaiboeken, maar de ervaring met het toepassen ervan ontbreekt.

Dit project is er op gericht om het probleem aan te pakken door triage met de opgestelde criteria na te bootsen aan de hand van retrospectieve casuïstiek. Welke overwegingen spelen mee wanneer triageteams de criteria toepassen? Wat kan daarvan geleerd worden ter voorbereiding op een volgende crisis? De uitkomsten worden voorgelegd aan een brede groep belanghebbenden om het maatschappelijk draagvlak ervan te peilen. Op basis van het onderzoek wordt er e-learning ontwikkeld om artsen (in opleiding) en beoogt leden van triageteams beter voor te bereiden op triage bij een tekort aan IC-bedden.

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website