Projectomschrijving

De meeste patiënten van huisartsen in achterstandswijken zeiden de Covid-19 regels belangrijk te vinden en vonden het niet moeilijk de regels na te leven. Veel patiënten dachten aan het begin van de Covid-19 epidemie dat de huisartsenzorg niet bereikbaar was. Volgens de huisartsen was bijna 90% van de patiëntencontacten op afstand: telefonisch, beeldbellen of e-mail. Een gedeelte van de huisartsen dacht negatief over zorg op afstand voor minder taalvaardige inwoners of met een lage opleiding.

Resultaten

Het onderzoek bevestigt dat de zorg voor patiënten met migratieachtergrond tijdens Covid-19 minder vaak op afstand was en dat zij vaker het huisartsenspreekuur bezochten. Verder kwam naar voren dat mensen met chronische ziekten of financiële problemen vaker mentale problemen hadden. Voor deze groepen worden laagdrempelige voorzieningen aan tijdens de corona crisis aanbevolen. Ook is goede voorlichting nodig over hoe besmetting kan worden voorkomen en hoe de huisarts kan worden bereikt.

Context organisatie van zorg

Dit onderzoek is één van de 10 onderzoeken naar het onderwerp ‘organisatie van zorg’. De COVID-19-pandemie heeft een negatieve impact gehad op het gehele zorgsysteem in Nederland. De resultaten van dit onderzoek helpen bij het inrichten van zorg, zodat hoogwaardige kwaliteit van zorg geleverd kan blijven worden. Dit geldt zowel voor ziekenhuiszorg, als huisartsenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg.

Daarnaast is dit onderzoek gefinancierd met de subsidieregeling 'Wetenschap voor de Praktijk'. Deze subsidieregeling was beschikbaar voor organisaties, die praktische problemen wilden oplossen, die opkwamen als gevolg van de coronacrisis en de maatregelen daartegen. In totaal zijn 56 projecten met deze regeling gefinancierd.

ZonMw werkt, samen met opdrachtgevers, beleidsmakers, onderzoekers, patiënten, praktijkprofessionals, dataprofessionals en internationale partners, aan mogelijkheden om nu en in de toekomst met onderzoek en kennis bij te dragen aan oplossingen in de strijd tegen het coronavirus en COVID-19 en de effecten daarvan op de maatschappij.

Uitvoerende partijen

Erasmus Universiteit Rotterdam

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website