Projectomschrijving

Aanleiding

In de afgelopen maanden klopten ruim 10.000 zzp’ers en kleine ondernemers aan bij de gemeente Utrecht voor financiële hulp vanwege de gevolgen van COVID-19 in de vorm van een Tozo-regeling. Kwantitatief gezien is deze groep kleine ondernemers aardig in beeld, maar cijfermatige data geven slechts beperkt inzicht in deze doelgroep. Gemeenten zoeken ook naar kwalitatieve informatie die kan helpen bij het ontwikkelen van beleid voor het ondersteunen van deze doelgroep.Met dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in de financieel-economische, psychologische en sociale impact van COVID-19 op Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers, zodat de gemeente Utrecht beleid kan ontwikkelen dat deze doelgroep een duurzaam perspectief biedt.

Resultaten

Kleine ondernemers en zzp’ers uit de regio Utrecht zijn zwaar geraakt door COVID-19; 51% van de ondervraagden kan nog maar maximaal 2 maanden vooruit met de financiële reserves. Daarnaast heeft 41% aan schulden of betalingsachterstanden en kan een kwart tot 59% aan nét (niet) voorzien in het dagelijks levensonderhoud. Positief is dat deze kleine ondernemers en zzp’ers lijken te beschikken over doorzettingsvermogen, creativiteit en optimisme in het omgaan met de zorgen en stress die de crisis hen oplevert. Wat betreft verdere ondersteuning was er vooral behoefte aan financiële hulp (64%), omscholing (29%) en contact met andere ondernemers (29%). Op basis van deze uitkomsten heeft de gemeente Utrecht een driesporenbeleid opgesteld gericht op: 1) Snelle hulp bij (beginnende) schulden of betalingsachterstanden; 2) Hulp/ondersteuning bij het voortzetten van het bedrijf; en 3) Begeleiding naar werk in loondienst. Deze worden positief ontvangen door kleine ondernemers uit de regio en aanvullende ondersteuningsbehoeften zijn genoemd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website