Projectomschrijving

Aanleiding

In de afgelopen maanden klopten ruim 10.000 zzp’ers en kleine ondernemers aan bij de gemeente Utrecht voor financiële hulp vanwege de gevolgen van COVID-19 in de vorm van een Tozo-regeling. Kwantitatief gezien is deze groep kleine ondernemers aardig in beeld, maar cijfermatige data geven slechts beperkt inzicht in deze doelgroep. Gemeenten zoeken ook naar kwalitatieve informatie die kan helpen bij het ontwikkelen van beleid voor het ondersteunen van deze doelgroep.

Doel

Samen met zelfstandig onderzoekers Mayke Kromhout en Jurriaan Omlo werken we daarom vanuit het lectoraat Organiseren van Waardig Werk (Hogeschool Utrecht) aan een meer kwalitatief profiel van deze kleine ondernemers. Met dit onderzoek willen we inzicht verkrijgen in de financieel-economische, psychologische en sociale impact van COVID-19 op Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers, zodat de gemeente Utrecht beleid kan ontwikkelen dat deze doelgroep een duurzaam perspectief biedt

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website