Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

URGENTIE

Ten tijde van de coronacrisis is het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen geïsoleerde COVID-19 patiënten te informeren en te ondersteunen. De patiënt zelf is levensbedreigend ziek en kan niet of nauwelijks communiceren. De naasten mogen meestal niet op bezoek komen en door de hectiek op de IC tijdens de COVID-19 piek kan het contact tussen direct betrokken zorgverleners en naasten niet optimaal verlopen. Aandacht voor naasten is erg belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Daarom zijn er op verschillende plekken ad-hoc initiatieven ontstaan om toch goede informatie en ondersteuning aan naasten te kunnen bieden.

ONDERZOEKSVRAAG

Wij gaan deze initiatieven evalueren om inzicht te krijgen in hoe naasten het best ondersteund kunnen worden in toekomstige vergelijkbare situaties (bijv. nieuwe piek Covid-19 of andere pandemie). We kijken daarbij o.a. naar het informeren over de situatie, betrekken van naasten bij besluitvorming, psychosociale en praktische begeleiding en gevolgen in de periode na de IC-opname van hun naaste (angst, depressie, post traumatische stress en rouw).

PLAN VAN AANPAK

Daarvoor inventariseren we eerst welke initiatieven in de IC regio’s in Noord-Holland en Flevoland tijdens de crisis zijn opgezet om naasten bij te staan. Hierna doen we een vragenlijstonderzoek onder naasten van op de IC opgenomen COVID-19 patiënten. Een vergelijkbare vragenlijst leggen we voor aan IC-personeel en zorgverleners die de extra support gaven. Dit wordt aangevuld met verdiepende interviews met naasten en zorgverleners. De resultaten zullen we in twee expertmeetings voorleggen aan experts vanuit verschillende stakeholdergroepen waaronder (vertegenwoordigers) van naasten en patiënten, zorgverleners en beleid om zo te komen tot een handreiking met praktische adviezen over welke (elementen van) ondersteuningsinitiatieven nuttig en goed implementeerbaar zijn. Implementatie en disseminatie vindt plaats via oa IC Connect, FCIC en IC regio’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website