Projectomschrijving

Ten tijde van de coronacrisis is het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen, geïsoleerde COVID-19-patiënten te informeren en te ondersteunen. Aandacht voor naasten is erg belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Daarom zijn er op verschillende plekken ad-hocinitiatieven ontstaan om toch goede informatie en ondersteuning aan naasten te kunnen bieden.

Onderzoek

Wij evalueren deze initiatieven om inzicht te krijgen in hoe naasten het beste ondersteund kunnen worden in toekomstige, vergelijkbare situaties. Dit gebeurt door middel van vragenlijstonderzoek en verdiepende interviews onder naasten, IC-personeel en zorgverleners die de extra support gaven.

Verwachte resultaten

De resultaten zullen na bespreking met experts verwerkt worden in een handreiking met praktische adviezen.

Verwachte impact

Betere ondersteuning van naasten bij toekomstige, vergelijkbare situaties, omdat het met de handreiking haalbaarder wordt om een goed ondersteuningsinitiatief op te starten.

Interview

In een interview vertelt projectleider Bregje Onwuteaka-Philipsen dat zij en haar team nu 11 initiatieven evalueren. 'We willen weten uit welke elementen ze bestaan. Bieden ze naasten voldoende ondersteuning? Ontlasten ze zorgverleners op de IC? Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren bij de uitvoering?'

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website