Projectomschrijving

Aanleiding

De COVID-19-situatie brengt onzekerheid en angst met zich mee. Studenten moeten omgaan met een gewijzigde onderwijs-, thuis- en financiële situatie. Het onderwijs vergt een hogere zelfredzaamheid door de toegenomen digitalisering. Meerdere studenten zijn hun bijbaan kwijt. Sommige studenten wonen weer thuis. Studenten staan bekend als zorgmijdend. Daarnaast kampten ze al met een toegenomen prestatiedruk.

Doel

Het bieden van handvatten aan studenten in het hoger onderwijs voor het omgaan met de nieuwe COVID-19-situatie om zo stress en mentale gezondheidsklachten te voorkomen. Aan studenten van de UvA en HvA worden, speciaal daartoe ontwikkelde, eHealth modules aangeboden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website